Teknologi og verdighet

En gjeng kunnskapsrike entusiaster i Fredrikstad har som ambisjon å bli ledende på velferdsteknologi. Derfor setter de brukerne i sentrum.

88-år gamle Gudveig Dahle har høyt blodtrykk og ved hjelp av Daglig Helsesjekk fører hun selv kontroll med blodtrykket sitt.

Publisert 13.11.14

Helse og velferd

En sykehjemsplass koster minimum 800 000 i året. Dessuten begynner det å bli smått med kvalifiserte personer til å bemanne sykehjemmene etter hvert som antall eldre øker.

Tall og fakta

Hva:
Dignio utvikler og leverer velferdsteknologiske løsninger ved å tilby teknologi i en helhetlig sammenheng med helseeksperter

Hvor: Fredrikstad

Landsforening: Abelia

3 millioner i omsetning

– Det er åpenbart veldig gunstig å sette folk i stand til å klare seg hjemme lengst mulig, det er her vi kommer inn, sier Lars Dahle, daglig leder i Dignio. Selskapet tilbyr løsninger som gjør eldre i stand til å klare seg best mulig på egen hånd, -samtidig som man får offentlige midler til å strekke litt lenger. De fem gründerne bak selskapet hadde alle godt betalte jobber i helsevesenet eller teknologi-miljøer da de tok spranget og startet Dignio i 2010.

– Penger er og var definitivt ikke drivkraften – da burde vi holdt oss der vi var. Vi hadde rett og slett lyst til å gjøre noe som var nyttig, noe som kunne gjøre menneskers liv litt bedre, sier Dahle med ettertrykk.

Og mennesker er et stikkord på mange måter. Selv om flere av gründerne har teknologibakgrunn, er det brukernes behov, ikke teknologien i seg selv, som står i sentrum i Dignio. Derfor har de også fått en tjenestedesigner om bord, som med sin brukersentrerte tilnærming har tilført viktig kompetanse.

– Vi har dessuten fått mye inspirasjon og lærdom fra Storbritannia, der de har svært spennende visjoner for fremtidens eldreomsorg, forteller Dahle. 

NHO mener

Næringslivet er en naturlig samarbeidspartner og medutvikler av løsninger.

Økt bruk av private tjenestetilbydere.

Etabler ordninger som stimulerer etterspørselen etter nye helse- og velferdsløsninger.

Gode offentlige innkjøpsprosesser som utløser innovasjonsmulighetene.

Nøytral merverdiavgiftsordning for helseforetakene.

Legg til rette for verdensledende næringsklynger i helseindustrien.

Trygghet på nye måter

Noen behov trådte tydelig frem da Dignio-gründerne begynte å se på hva eldre trengte aller mest. 

– Eldre mennesker har svært ofte kroniske lidelser og trenger medisinsk oppfølging. De trenger ofte også å ta medisiner, og for eldre er det ekstra viktig at disse tas i rett mengde til rett tid. I tillegg har mange et sterkt behov for å føle trygghet. Disse tre grunnleggende behovene har vi tatt mål av oss å dekke med ulike løsninger, sier Dahle.

Målet med velferdsteknologien er å bygge opp under eldres egen restevne, slik at de kan klare seg best mulig selv.

– De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, men trenger trygghet i tillegg. Den tryggheten kan man jo ivareta ved hjelp av teknologi. Jeg tror ikke de varme hendene alltid må være fysisk til stede for at vi skal føle oss trygge. Det viktige er at vi vet at noen følger med og er der hvis vi trenger det. 

Les også: Ringvollklinikken, viktig rolle i norsk helsevesen

Sjekker helsen selv

En av Dignios løsninger heter Daglig Helsesjekk. Her kan personer med kroniske lidelser gjøre enkle målinger
og selvtester. Resultatene overføres trådløst
til et nettbrett, og så sendes dataene til et oppfølgingssenter med helsepersonell.

Dignio har allerede i dag en avtale med bydel St. Hanshaugen i Oslo der hjemmeboende KOLS-pasienter gjør  sine daglige målinger og svarer på enkle spørsmål. Det tverrfaglige akutteamet i bydelen overvåker de daglige helserapportene, og setter inn eventuelle tiltak på bakgrunn av informasjonen. 

– Det kan jo være tilfeldigheter som spiller inn, men ingen av brukerne er blitt innlagt på sykehus som følge av KOLS siden Daglig Helsesjekk ble innført. Nå har bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo også kastet seg på og implementert vår løsning. Dessuten er Daglig Helsesjekk plukket ut til å være med i den nasjonale utprøv-ingen av velferdsteknologi, forteller Dahle.

Les mer om helse og velferd

Aktiv filosofi

Også den automatiske medisin-dispenseren Pilly er plukket ut til å testes sammen med andre velferdsteknologiløsninger, når Norge nå skal utvikle morgendagens eldreomsorg.

– Pilly varsler brukeren med lys og lyd når tablettene skal tas. Da snur du dispenseren på hodet, og riktig medisin faller ut i hånden din. Undersøkelser viser nemlig at så snart pasienten faktisk får medisinen i hånden, er sjansen stor for at den også blir tatt. Hvis du glemmer å ta medisinene likevel, kan det gis alarm til et oppfølgingssenter, pårørende -eller hjemmesykepleien som kan ringe deg opp eller komme innom. For personer med begynnende- demens fungerer Pilly veldig bra, og de eldre opp-lever stor tilfredsstillelse ved å klare seg selv. Samtidig gir det helsepersonell en mye bedre oversikt over pasientens medisininntak, forteller Dahle.

Folkene bak Dignio er svært opptatt av at eldre lengst mulig skal kunne leve aktive liv, i visshet om at de får hjelp når og hvis de trenger det.
Derfor har de utviklet en mobil trygghetsalarm som brukerne kan ta med seg ut.

Dagens trygghetsalarm virker bare inne i huset ditt, fordi signalene må nå frem til boksen som står der – kanskje kan du ikke engang gå ned til postkassen eller kjelleren uten at du er utenfor rekkevidde, sier Dahle.

Smarte løsninger på vei

Dignios alternativ er en mobiltelefon med integrert trygghetsalarm. Den kan du ta med deg overalt, i tråd med filosofien om et aktivt liv. Når signalene sendes via GSM, er du ikke nødt til å være hjemme for at alarmen skal fungere.

– Du trenger ikke engang å kunne nå frem til telefonen, hvis den for eksempel ligger i vesken. Når signalene blir utløst kan sentralen ringe deg, og hvis de ikke får kontakt, kan de slå på høyttaler-funksjonen og fortelle deg at hjelp er på vei, sier Dahle. Han tror vi vil se mange spennende nye løsninger i tiden fremover.

– Vi ser for eksempel på smarte sensorer som kan oppdage atferdsendringer som gir grunn til uro. Mange eldre er så tålmodige at de ikke sier ifra dersom de føler seg dårlige, men smarte sensorer kan for eksempel fange opp endringer i søvnrytme som bør sjekkes opp nærmere.

Nettopp fordi nye løsninger stadig utvikles, er Dignios tilkoblingsmodul for de ulike løsningene svært fleksibel. Her kan man legge til ny funksjonalitet etter hvert som det trengs – eller dersom andre teknologiutviklere lager noe nytt og smart.

Vi vil ikke låse kommunene eller brukerne fast til én type teknologi. Det kan jo hende at noen der ute på markedet utvikler noe revolusjonerende og smart som man kunne tenke seg å implementere. Vi lager heller ulike former for brukergrensesnitt, slik at de ulike dingsene kan snakke sammen i samme system. Når noe nytt og bedre utvikles  der ute – ja vel, da integrerer vi det, sier Dahle, og legger til: – For det er jo ikke teknologi dette handler om. Det handler om mennesker.   

Les også: Frustrasjon ble innovasjon