Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen

Forskningsrådet vil øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen. Bidrar med inntil 45 millioner kroner til forskning og utvikling innen ny produksjonsteknologi og -prosesser.

Kristin Skogen Lund

NHO-sjef Kristin Skogen Lund pekte på helsenæringen som et viktig svar på omstillingsbehovet, da en utredning om næringen ble lagt frem i mai. (Foto: Espen Snipstad, LMI)

Publisert 28.09.16

Helse og velferd

- NHO og andre har påpekt at helsenæringen kan gi ti tusen nye arbeidsplasser, og samtidig bidra til å løse noen av de store helseutfordringene. Forskningsrådet skal legge til rette for godt samarbeid mellom næringen og forskningsinstitusjoner, og også bidra til at forskningen kommer ut i markedet og pasientene til gode, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

- Omstillingen Norge er inne i, gir behov for arbeidsplasser og eksportinntekter. Helsenæringen i Norge har et solid forskningsfundament, og forutsetninger for å bli en av de viktigste vekstnæringene fremover. Den samfunnsmessige effekten er stor; det blir bedre for pasientene og vi skaper verdier og arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Les mer hos Forskningsrådet

- Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da en rapport om helsenæringen ble lagt frem i mai.

Les mer: Enormt potensial i norsk helsenæring

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380