Forslagene som skal styrke helsenæringen

Økt kommersialisering av forskningen er ett av syv forslag fra helsenæringen, som innspill til Regjeringens industrimelding.

Karita Bekkemellem og Kristin Skogen Lund på talerstolen, Monica Mæland på skjerm.

Helsenæringens innspill til industrimeldingen ble overrakt statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet under et frokostmøte i NHO nylig. Til høyre Abelia-sjef Håkon Haugli. (Foto: Espen Snipstad, LMI)

Publisert 15.11.16

Offentlig sektor og næringslivet, Helse og velferd

NHO, med en rekke lands- og bransjeforeninger, har gitt et felles innspill til Regjeringens arbeid. NHO har merket seg at det er bred enighet i Stortinget om at helsenæringen er et satsingsområde for utvikling av ny næring her i landet, og at Regjeringen gjentatte ganger presiserer at den har høye ambisjoner om å utnytte potensialet for næringsutvikling innen helse bedre.

Helsenæringens forslag oppsummert:

  1. HelseOmsorg21-strategien må følges opp – fra ord til handling
  2. Økt kommersialisering av forskningen
  3. Tilgangen på kapital er avgjørende for å komme fra forskning til kommersialisering
  4. Utprøvingsenheter og testlaboratorier er viktig forutsetning for industribyggingen
  5. Velferdsteknologi gir store samfunnsmessige effekter og bør oppskaleres i et raskere tempo
  6. Sekundærbruk av helsedata for bedre helse og kommersialisering
  7. Økt markedsadgang og innovative offentlige anskaffelser

NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet; leverandører av helsetjenester (bl.a. sykehjem, eldreomsorg, barnevern, psykisk helse og avhengighet, somatiske tjenester), teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, arkitekter og byggenæringen.

Bedriftene er organisert i ulike landsforeninger/bransjeforeninger: Abelia, NHO Service, Legemiddelindustrien (LMI), Nelfo, og Norsk Industri.

Presentasjoner på seminaret:

Kathinka Friis-Møller, Compass Group

Ketil Widerberg, OCC

Per Thoresen, Curida