Kartlegging av markedet for velferdsteknologi

Damvad presenterte rapporten "Markedet for velferdsteknologiske løsninger" på et miniseminar i regi av NHO Arena - Helse og velferd 1. september 2015.

Publisert 02.09.15

Helse og velferd

NHO er opptatt av hvilke muligheter som ligger i en næringsrettet satsning på velferdsteknologi innenfor helse- og velferdssektoren.

Helsedirektoratet har startet Nasjonalt velferdsteknologiprogram for å sikre at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgssektoren innen 2020.  Som et ledd i dette arbeidet har Helsedirektoratet bedt NHO om å gjennomføre en utredning for å avdekke markedspotensialet for velferdsteknologiske løsninger og hva som skal til for å utløse et slikt marked.

Les rapporten - Markedet for velferdsteknologiske løsninger - en kartlegging for NHO

Både representanter fra myndighetene og næringslivet innledet på seminaret. Last ned presentasjonene.

Innlegg Rolf Røtnes, DAMVAD

Innlegg bedrifter

Innlegg Tone Hellevik Dahl (A)

Innlegg Christine Bergland, Helsedirektoratet

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380
Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451