Kompetansebarometer

Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for? Dette er noen av spørsmålene våre medlemmer svarer på gjennom NHOs kompetansebarometer.

Kristin Skogen Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om KB 2017.

Nyheter

  • Bedriftenes kompetansebehov

    Hvordan påvirker endringene på arbeidsmarkedet det siste året næringslivets kompetansebehov? Hva har nedgangen i oljevirksomheten å si for behovet for ingeniører? 

    25. januar 2016
  • Kompetanse for fremtiden

    Bedriftenes behov for arbeidskraft gir viktig informasjon til dem som skal dimensjonere utdanningen, og til dem som skal velge utdanning og framtidig karriere. 

    10. april 2015

Kontakt

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184
Ola Risnes

Seniorrådgiver

Kompetanse

Ola.Risnes@nho.no
Telefon
23088171