Resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2014

Her kan du lese om funnene fra NHOs kompetansebarometer 2014.

Se intervju med Isaksen og Oppegaard der de kommenterer NHOs kompetansebarometer (2014)

Publisert 16.03.15

Nettsaker om kompetansebarometeret 2014: 

Velger spansk, men bedriftene trenger tysk 

Frykter ingeniørmangel

1 av fem har stort behov for fagskoleutdannede

Karriereveiledning bør skje ute i bedriftene 

Udekket kompetansebehov gir store konsekvenser

Mastersyken ingen myte