Denne kompetansen trenger bedriftene fremover

Over 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart: De neste fem årene har de størst behov for kompetanse innen håndverksfag og ingeniører- og tekniske fag.

#205

Bedriftene forteller at de har et stort behov for fagarbeidere og ingeniører. Foto: Monkey Business Images.

Publisert 28.08.17

Finnmark, Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

For fjerde år på rad har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. 

6 av 10 bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det er 7 prosentpoeng høyere enn i fjor viser undersøkelse, som er gjennomført av NIFU. 

Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov sier:

 • 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler.
 • I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten
 • 2 av 10 har redusert virksomheten. 

Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser. 

- Dette viser at det fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Les hele rapporten: NHOs kompetansebarometer 2017

Må ha kunnskap om mulighetene

Det er tre fagområder som særlig peker seg ut – og som bedriftene sier de vil trenge mer av de neste fem årene. Det er:

 • Fagarbeidere i håndverksfag.
 • Ingeniører og teknologer.
 • Folk med kompetanse innenfor samfunnsfag, juridiske og administrative fag.

Behov etter fagområde. Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2017

#205

Årets undersøkelse bekrefter dermed sentrale funn fra tidligere undersøkelser.

- Etterspørselen etter fagarbeidere og teknologer er fremdeles stor blant NHOs medlemsbedrifter. Flere må få kunnskap om alle muligheten yrkesfag gir, og vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet, sier Skogen Lund.

Se resultatene fra tidligere år 

Stor behov for yrkesfag

Når det gjelder utdanningsnivå, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. 

Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev.

- Det viser en stor vilje hos virksomheter til å gi ufaglærte formell kompetanse, sier Skogen Lund. 

Blant store bedrifter er det også betydelig behov for ansatte med bachelor  og mastergrad. 

Norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling, og vi har et lærende arbeidsliv. Men undersøkelsen viser at mange bedrifter savner økonomiske støtteordninger for kompetanseutvikling.

- Det er også viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, avslutter Skogen Lund. 

 Dette er kompetansebarometeret:

 • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
 • Gjennomført av NIFU mai 2017
 • 5 557 bedrifter har svart
 • En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse
 • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
 • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
 • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg.
 • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring.
 • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514