Er "spanske-syken" tilbake?

Siden 2005 har spansk valgfag fra 8. klassetrinn skutt i været, delvis på bekostning av tysk og fransk. Men i følge NHOs Kompetansebarometer er ikke spansk det smarteste valget, rent karrieremessig. Etter engelsk er nemlig tysk det fremmedspråket bedriftene etterspør klart mest.

Publisert 10.04.14

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Hele 14 % av NHO-bedriftene oppgir tysk som et språk de har et konkret behov for. På tredje plass ligger polsk, og er dermed viktigere for bedriftene enn både fransk og spansk. Det er nesten fire ganger så høy andel som etterspør tysk enn spansk. I reiselivsnæringen har hele 4 av 10 bedrifter et konkret behov for ansatte som kan tysk.

Svarene fremkommer i NHOs Kompetansebarometer hvor over 5300 NHO-bedrifter har besvart en spørreundersøkelse om bedriftenes kompetansebehov i dag og fem år frem i tid.

Les Aftenpostens sak "Bedriftene vil ha tysk, elevene velger spansk

Bare 4 % av NHO-bedriftene sier de har et konkret behov for spansk, men hele 35 % av elevene velger nettopp dette som sitt andre fremmedspråk fra 8. klassetrinn. Det siste drøye tiåret har andelen elever som velger tysk, sunket fra 43 % til 27 %. 

–Etter Sverige er Tyskland vårt desidert viktigste handelspartner. Norsk næringsliv er avhengig av gode kommunikasjonsferdigheter. Næringslivet blir stadig mer globalt; internasjonaliseringen øker stadig i omfang. Da trenger næringslivet folk som kan språk og kjenner kulturen hos våre handelspartnere. Vi mener selvsagt ikke at spansk skal ut av skolenes språktilbud, men også her er det snakk om dimensjonering. For mange velger bort tysk til fordel for spansk i norsk skole i dag, sier Turmo som er avdelingsdirektør for kompetanse i NHO. – Vi må si tydelig fra til unge hvor viktig tysk er, sier Jonas Gahr Støre til NHO TV.


Polsk på tredje plass
Et interessant funn i NHOs Kompetansbarometer er at polsk er det tredje viktigste språket for bedriftene, foran både fransk og spansk. –Dette behovet gjelder særlig i servicenæringen og byggenæringen. Dette må også utdanningssystemet ta inn over seg. I tillegg til det store innslaget av polske håndverkere har også flere norske industribedrifter, som Kongsberg Automotive, anlegg i Polen. For alle disse er god kjennskap til både språk og kultur viktig for at arbeidet skal utføres best mulig, sier Are Turmo.   

Behov for dobbeltkompetanse
NHO ønsker at flere norske studenter får opp øynene for Tyskland som studieland. -Vi har mer enn 4000 studenter i USA og Storbritannia, men bare vel 400 i Tyskland. Men det er viktig for oss å understreke at god språk- og kulturkompetanse i seg selv ikke er nok for å være attraktiv arbeidskraft for tyskorienterte virksomheter. Bedriftene trenger språkkompetanse kombinert med annen attraktiv kompetanse som er nødvendig for å utføre bedriftens kjerneoppgaver; økonomi, kommunikasjonsfag og real- og ingeniørfag. Få bedrifter kan holde seg med egne språk og kultureksperter. Bedriftene trenger med andre ord det vi kan kalle "dobbeltkompetanse", avslutter Turmo. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184