Kun 1 av 100 har stort behov for humanister

Hver tredje bedrift vil ha stort behov for ansatte med realfag- og teknologikompetanse om fem år. Kun 1 av 100 har stort behov for humanister. –Bedriftenes behov om fem år står dessverre i kontrast til studentenes valg, sier NHO.

Publisert 08.04.14

Kompetansebarometer

Aftenposten skriver i dag om NHOs Kompetansebarometer som viser de noe dystre utsiktene for studentene som velger humanistiske fag. 5500 NHO-bedrifter har svart på spørsmål om dagens og fremtidig kompetansebehov. -Bedriftenes stemme er klar; det er først og fremst realfag og ingeniørfag de trenger, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO:

-Sammenliknet med andre OECD-land har vi flere studenter som velger humanistiske fag og samfunnsfag, og færre som velger realfag og ingeniørfag. Det trengs derfor effektive grep for å snu denne utviklingen. NHO har foreslått noen konkrete tiltak. Vi venter på hva kunnskapsministeren har tenkt å prioritere. Det er på høy tid at Røe Isaksen kommer på banen, sier Turmo.

-Nyttevegring i humaniora
I følge Aftenposten er BI-professor Anne-Britt Gran ikke overrasket over funnene og mener at humaniora har nyttevegring og mener fagmiljøet ikke i stor nok grad klarer å kommunisere praktiske ferdigheter og relevans. Hun mener studentene må lære å gjøre kunnskapen sin relevant i andre sammenhenger enn den rent akademiske. 

Mastertilbud gir viktig praksis
I samme artikkel viser Aftenposten til NTNUs mastertilbud "Humanister i praksis" som gir humanister mulighet til å teste ut sin kompetanse i arbeidslivet mens de studerer. Et resultat av dette er i følge NTNU at studentenes som velger en slik praksisperiode i studiene, har et bredere nedslagsfelt i jobbmuligheter etter endt utdannelse. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184