Nyhetsarkiv

 1. Bedriftenes kompetansebehov

  25. januar 2016 | Kompetansebarometer

  Hvordan påvirker endringene på arbeidsmarkedet det siste året næringslivets kompetansebehov? Hva har nedgangen i oljevirksomheten å si for behovet for ingeniører? 

 2. Kompetanse for fremtiden

  10. april 2015 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  Bedriftenes behov for arbeidskraft gir viktig informasjon til dem som skal dimensjonere utdanningen, og til dem som skal velge utdanning og framtidig karriere. 

 3. Vil ha tettere samarbeid med lærestedene

  18. mars 2015 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  Kvaliteten på studiene ved universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeidet med næringslivet.   

 4. Stort behov for fagarbeidere

  19. februar 2015 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  NHOs Kompetansebarometer for 2015 viser at medlemsbedriftene har et stort behov for både fagarbeidere og fagskoleutdannet personale.

 5. Bedriftenes stemme

  15. januar 2015, NHOs KOMPETANSEBAROMETER | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  For andre året på rad sender NHO ut undersøkelsen - NHOs Kompetansebarometer - til medlemsbedriftene. - I løpet det første døgnet har over 2000 ledere meldt inn bedriftens kompetansebehov, sier Are Turmo i NHO.

 6. Velger spansk, men bedriftene trenger tysk

  1. desember 2014 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  Spansk er det mest populære fremmedspråk på skolen, men få av NHOs bedrifter har behov for medarbeidere som kan spansk.

 7. Frykter ingeniørmangel

  5. november 2014 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at tre av fem har problemer med å rekruttere ingeniører.

 8. 1 av 5 har stort behov for fagskoleutdannede

  11. september 2014 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå.

 9. Lag gode karriereveier i praktiske fag

  12. august 2014, ARENDALSUKA | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  – Vi må anerkjenne praktisk kunnskap og karriereveier gjennom fagbrev, mesterbrev og fagskole, sa Høyres Norunn Benestad da NHOs kompetansebarometer ble presentert under Arendalsuka.

 10. Alle kan ikke drive med alt

  9. april 2014 | Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

  NHO ønsker færre, bedre og mer relevante studier, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i denne kronikken.