Stort behov for fagarbeidere

NHOs Kompetansebarometer for 2015 viser at medlemsbedriftene har et stort behov for både fagarbeidere og fagskoleutdannet personale.

Elektriker Knut Martin Breivik under Yrkes-EM i høst. (Foto: WorldSkills Norway)

Publisert 19.02.15

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Behovet for begge utdanninger er betydelig i de fleste av NHOs landsforeninger. Like mange store som små bedrifter sier at de har et stort behov for ansatte med yrkesfaglig bakgrunn.

Dette viser de første smakebitene på resultatene fra NHOs Kompetansebarometer 2015, som ble sluppet i dag. Barometret lanseres i sin helhet 18. mars (meld deg på her).

Se Jenny Skavlan teste 5 yrkesfag

Vi mener det er på høy tid å styrke høyere yrkesfaglig utdanning

FAGSKOLER

  • Utdanningene er målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole
  • Tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår
  • Omtrent 16 500 fagskolestudenter
  • 110 tilbydere av fagskoleutdanning med 750 utdanningstilbud
  • 60 prosent er private
  • De som tilbyr naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag omtales ofte som tekniske fagskoler
  • IKT, helsefag, økon. og admin. fag og mediefag utgjør også en viktig del

- Resultatene bekrefter dermed hovedinntrykket fra andre undersøkelser og fremskrivninger om behovet for faglært arbeidskraft i Norge. Undersøkelsen tilsier også at det er behov for fortsatt satsing på rekruttering, gjennomføring og kvalitet i norsk yrkesopplæring og fagskoleutdanning, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

NHO jobber for flere læreplasser

Stor etterspørsel

Det er spesielt stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon. 

- Det blir derfor viktig at dimensjoneringen av de videregående utdanningsprogrammer samsvarer med de behov næringslivet har. Den enkelte fylkeskommune må selvsagt sette seg inn i de regionale tallene og ha dette som utgangspunkt for dimensjoneringen, sier Turmo.

Kompetansebarometeret viser at 60 prosent av NHO-bedriftene har behov for yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå og 35 prosent har et stort behov.

Vi ønsker å doble antallet fagskole-studenter innen 2030

Videre signaliserer halvparten at de har behov for arbeidskraft med fagskoleutdanning, som ligger på nivå over videregående utdanning. Det var bare 6 prosent av alle studenter som valgte denne typen utdanning i fjor høst.

- Kompisene mine synes det er kult at jeg er tømrer

10 grunner til å velge yrkesfag

Stort potensial

- Her er det stort potensial for å skaffe næringslivet kompetanse med utgangspunkt i bedriftenes behov. For å fylle fremtidens kompetansebehov bør flere velge fagskoleutdanning. Statsråden har varslet en stortingsmelding om fagskoleutdanning. Vi mener det er på høy tid å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, og vi ønsker å doble antallet fagskolestudenter innen 2030. Norges fremtidige velferd og verdiskapning avhenger av det, sier Turmo.

Kontakt oss

Ola Risnes

Seniorrådgiver

Kompetanse

Ola.Risnes@nho.no
Telefon
23088171