Tyngdepunktet må flyttes

– Jeg har fått nye erkjennelser av NHOs kompetansebarometer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Se intervju med Isaksen og Oppegaard der de kommenterer NHOs kompetansebarometer (2014)

Publisert 10.04.14

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Tyngdepunktet flyttes mot realfag og fagopplæring

5300 medlemsbedrifter i NHO har svart på undersøkelsen.
– Barometeret er en påminner for oss politikere om at det er et stort behov for riktig arbeidskraft. Bedriftene trenger fagarbeidere, ingeniører og de er også opptatt av språk, sier Isaksen. 

– Vi må treffe riktige beslutninger til riktig tid, og før alle oppdager at det er for sent, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Han oppfordrer myndighetene til å ta kompetansebarometeret alvorlig og kombinere det med øvrig politikk NHO har pekt på.

Tyngdepunktet flyttes
– Vi flytter altså et tyngdepunkt mot realfag og fagopplæring og litt vekk fra det humanistiske og samfunnsvitenskapelige. Det bør det tas konsekvens av i utdanningsinstitusjonene, sier Oppegaard.

– Jeg er enig i at lærlingordningen må styrkes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han peker på at Regjeringen har økt lærlingtilskuddet. Samtidig erkjenner han at Staten også må ta inn flere lærlinger.  

Dobbeltkompetanse
– Humanistiske fag er viktige, men de bør kunne inkorporeres i andre utdanninger. Før kunne ingeniører tysk. Vi burde stimulere norske studenter til å ta et år i Tyskland, sier Oppegaard.

For å få det til trengs det incentiver. NHO foreslår at det ses på studiefinansieringen og om det er mulig å stimulere studentene på den måten. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184