Vi må starte tidligere med algebra

- Norge er verdensledende i nedprioritering av algebra i skolen, sa Liv Sissel Grønmo, hovedforfatter av boka "Prioritering og progresjon i skolematematikken" under dagens lansering på NHOs Morgenkaffe.

Fra dagens paneldebatt: Nina Sandberg, Lise Lyngsnes Randeberg, Liv Sissel Grønmo,  Anders Malthe-Sørensen, Kent Gulbrandsen og Ole Erik Almlid, NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Fra dagens paneldebatt: Nina Sandberg, Lise Lyngsnes Randeberg, Liv Sissel Grønmo, Anders Malthe-Sørensen, Kent Gulbrandsen og Ole Erik Almlid, NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Publisert 06.12.17

Kompetansebarometer

I følge Grønmo er norske elever dårligst i Europa i algebra. - Det er  fordi vi begynner for sent med det som er det matematiske språket mange trenger i utdanninger og yrker, sier hun.

Stort behov for ingeniører og teknologer

I mer enn 20 år har Norge deltatt i en rekke internasjonale studier i matematikk, som TIMSS og PISA. De viser at norske elever er gode i hverdagsnære emner, som statistikk. Manglende algebrakunnskaper er trolig hovedårsaken til relativt svake resultater og manglende gjennomføring i ulike deler av utdanningssystemet.

NHOs viseadm. direktør og debattleder Ole Erik Almlid sa i sin innledning at NHO er opptatt av den viktige kompetansen matematikken gir. NHOs medlemsbedrifter etterspør ingeniører og teknologer, og behovet vil bare bli større framover.

Algebraens svake stilling er et varsko

- Når vi erkjenner problemet, som vi gjorde med lesing for ti år siden, har vi evnen til å gjøre noe med det. Nå er det matematikkens tur, sa Knut Sunde, Norsk Industri, i sin innledning.

I den påfølgende paneldebatten mente Arbeiderpartiets Nina Sandberg at algebraens svake stilling er et varsko, og at dette må tas hensyn til i det påbegynte arbeidet med revisjon av læreplanene. Hennes kollega i Stortingets utdannings- og forskningskomite, Kent Gudmundsen fra Høyre, pekte på grunnleggende ferdigheters betydning for elevenes mestring.

Ikke bland programmering og matematikk

- Vi må tørre å snakke om lærerens kompetanse. Det er det samme med matte som med språk, man lærer best tidlig i livet. Derfor må vi starte tidligere med algebra, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Og fortsatte: - Tung teknologikompetanse er mangelvare i Norge – vi må hente for mye ute. Da trenger vi bestillerkompetanse.

UiO-professor Anders Malthe-Sørensen var opptatt av innholdet i det som læres bort. Programmering og grunnleggende digitale ferdigheter skal inn, men hva skal ut?

- Her er hoveddelen av matematikkmiljøene i UH-sektoren enig om at programmering er viktig, men at det ikke skal inn i matematikkfaget. Liv Sissel Grønmo er helt klar på dette: - Ikke bland programmering og matematikk. Det er ikke det samme. Vi trenger de grunnleggende ferdighetene for å klare programmering. Programmering må derfor heller være et eget fag enn en del av matematikken, sa Grønmo.

Last ned boken gratis her. 

Her kan du laste ned Liv Sissel Grønmos foredrag: Hvilke utfordringer står vi ovenfor? Framtidens skole - hva med den?

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558