Offentlige anskaffelser

Det offentlige anskaffer for ca 400 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddig. Det gode innkjøp skapes gjennom samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet. NHO skal være den foretrukne samarbeidspartner for å få dette til.

NHO ønsker en forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser. Les faktaark om NHOs standpunkt.
NHO krever økt bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter.

Nyheter

 • NHOs sjekkliste ved prosjektsamarbeid

  – Tør du samarbeide med en konkurrent, spør Arnhild Dordi Gjønnes i NHO? Nå har NHO, Nelfo og EBA utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det lettere å vurdere samarbeid om større anbud.

  14. juni 2018
 • Blått lys for offentlige anskaffelser

  – Nå ser vi resultatet av økningen i terskelverdiene for offentlige kontrakter - markedet for småbedriftene tørker inn, sier NHO-ekspert Arnhild Dordi Gjønnes.

  26. oktober 2017

Publikasjoner

 • Offentlige anskaffelser

  Formålet med dette politikkdokumentet er å fremheve forventninger og krav til offentlig sektor på anskaffelsesområdet.

  10. juli 2014
 • Vil du selge til offentlig sektor?

  Forbered din bedrift til å selge til det offentlige. Er du leverandør i det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene.

  21. september 2013
 • Det gode innkjøp

  NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp. Gjennom gode eksemper vises det til handlingsrommet som regelverket gir.

  25. august 2011
 • NHOs Handlingsplan for offentlige anskaffelser

  Både næringslivet og offentlige innkjøpere møter utfordringer når offentlige kontrakter skal tildeles. NHO har derfor laget en handlingsplan for offentlige anskaffelser.

  18. august 2009

Kontakt

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077