- Må kutte kostnader

- Ideelle aktører som har samme pensjonsordning som offentlig sektor, må legge om, sier NHO til Klassekampen i dag. NHO ønsker nå å endre regelverket rundt offentlige anbud i velferdssektoren.

Publisert 23.04.14

I midten av april sendte NHO et brev til Næringsdepartementet hvor man ber om å fjerne særbehandlingen av ideelle aktører ved offentlige anbud.  Slik regelverket er i dag kan det gjennomføres egne anbudsrunder der bare ideelle aktører deltar. NHO mener slik særbehandling hindrer lik konkurranse mellom aktørene i velferdssektoren. Et nytt EU-direktiv kan trolig også bidra til at reglene endres.

Flere ideelle organisasjoner har reagert på NHOs brev, og de frykter de vil forsvinne dersom de må konkurrere mot de kommersielle aktørene i anbudsrundene. Flere av de ideelle aktørene har avtalefestet en pensjonsordning som tilsvarer betingelsene i offentlig sektor. I et intervju med Klassekampen sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, at de ideelle aktørene selv må sørge for at de har en kostnadsstruktur som gjør at de er konkurransedyktige, selv om de måtte innebærer at de må endre kostbare pensjonsordninger. –Om kostnadsnivået er for høyt, må det gjøres noe med. Slik er det i alle virksomheter. Da kan man ikke kreve nye spilleregler, sier Oppegaard til Klassekampen.