Offentlige anskaffelser

Det offentlige anskaffer for ca 400 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddig. Det gode innkjøp skapes gjennom samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet. NHO skal være den foretrukne samarbeidspartner for å få dette til.

NHO ønsker en forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser. Les faktaark om NHOs standpunkt.
NHO krever økt bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter.

Nyheter

 • Får gjennomslag for grønne byggeplasser

  En handlingsplan for fossilfrie byggeplasser er ett av flere grønne tiltak i statsbudsjettet. Omsorgsbygg i Oslo var først ute med denne ideen i Norge.

  7. desember 2016
 • Lær hvordan selge til det offentlige

  Vil du selge til offentlig sektor må du vite at det blir nytt regelverk fra 1. januar 2017. Vi har informasjonsmøter landet rundt.

  30. september 2016

Publikasjoner

 • Offentlige anskaffelser

  Formålet med dette politikkdokumentet er å fremheve forventninger og krav til offentlig sektor på anskaffelsesområdet.

  10. juli 2014
 • Vil du selge til offentlig sektor?

  Forbered din bedrift til å selge til det offentlige. Er du leverandør i det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene.

  21. september 2013
 • Det gode innkjøp

  NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp. Gjennom gode eksemper vises det til handlingsrommet som regelverket gir.

  25. august 2011
 • NHOs Handlingsplan for offentlige anskaffelser

  Både næringslivet og offentlige innkjøpere møter utfordringer når offentlige kontrakter skal tildeles. NHO har derfor laget en handlingsplan for offentlige anskaffelser.

  18. august 2009

Kontakt

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350