Offentlige anskaffelser

Det offentlige anskaffer for ca 400 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddig. Det gode innkjøp skapes gjennom samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet. NHO skal være den foretrukne samarbeidspartner for å få dette til.

NHO ønsker en forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser. Les faktaark om NHOs standpunkt.
NHO krever økt bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter.

Publikasjoner

Kontakt

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350