OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Bedriftenes møteplass

NHO har etablert et brukerforum for offentlige anskaffelser. - Vi ønsker med dette å sette søkelyset på hva den enkelte bedrift mener er viktig innen offentlige anskaffelser, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, leder NHOs brukerforum for offentlige anskaffelser.

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, leder NHOs brukerforum for offentlige anskaffelser.

Publisert 06.07.15

Brukerforumet vil møtes ca. to ganger i året. Første møte fant sted 19. juni. Neste møte finner sted i november.

Under det første møtet presenterte Difi aktuelle temaer for næringslivet som de arbeider med, og digitalisering av offentlige anskaffelser. 

Digitalisering i nytt regelverk - krav og muligheter, Jostein Engen, seniorrådgiver, Difi (pdf)

Bedriftene er særlig opptatt av følgende:

Oppdragsgivere må bruke mer tid på å utarbeide gode konkurransegrunnlag, tatt i betraktning at leverandørene skal levere gode tilbud som også tar tid.

Leverandørene bruker mye tid og penger på å utarbeide gode tilbud. Ikke sjelden blir det spurt om ting som ikke har noe med anskaffelsen på gjøre. - Er det klipp og lim, mon tro, spør bedriftene. Samtidig er det ofte dårlig kunnskap om hva som skal anskaffes. Husk at tilbudet gjenspeiler konkurransegrunnlaget. Bruk muligheten til dialog før konkurransegrunnlaget utarbeides.

Når det gjelder prisforståelsen, er det ofte dårlig vurdering av priser - som er urealistisk gjennomførbart. Det er ofte mangel på forretningsforståelse og hvor lang tid det tar å svare godt på en forespørsel. Bruk mer tid på kontraktsoppfølging. Seriøse bedrifter ønsker kontraktskrav om samfunnsansvar.

Øk bruken av funksjonskrav, resultatorienterte kravspesifikasjoner/ytelsesspesifikasjoner. Det fører til gode ideer fra bedriftene uten at det nødvendigvis er en innovasjon.

Balanserte kontraktsvilkår og identifiserbare kriterier er også noe det må arbeides med, heter det i oppsummeringen fra brukerforumet 19. juni.

Ønsker flere bedrifter velkommen

NHOs brukerforum for offentlige anskaffelser består av et 20-talls medlemsbedrifter som selger til det offentlige. Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i område Næringspolitikk, er ansvarlig for brukerforumet og ønsker flere bedrifter velkommen hvis de ønsker å delta.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077