EUs seks grep for å profesjonalisere offentlige anskaffelser

– Når EU-kommisjonen legger stor vekt på dette, må vi også følge opp med vårt eget anskaffelsesakademi, sier NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes.

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild Dordi Gjønnes er NHOs ekspert på offentlige anskaffelser. (Foto: Moment studio)

Publisert 06.10.17

EU-kommisjonen la nylig frem en oversikt over seks prioriteringer innenfor offentlige anskaffelser. Målet er å øke investeringer i Europa gjennom offentlige anskaffelser, og hvordan kan man øke investeringer gjennom infrastrukturprosjekter.

Dette er de seks prioriterte områdene:

  1. Innovasjon, miljø og sosiale kriterier
  2. Større profesjonalisering
  3. Vekt på små og mellomstore bedrifter
  4. Gjennomsiktighet og integritet
  5. Kvalitet på data og digitalisering
  6. Samarbeid mellom offentlige innkjøpere 

– Det er gledelig å se at EU-kommisjonen legger så stor vekt på profesjonalisering av offentlige anskaffelser. NHO har sammen med DIFI, KS, LO og utdanningsinstitusjonene presset på for å opprette et anskaffelsesakademi. Her skal vi være en aktiv samarbeidspartner. Nå håper vi regjeringen legger penger i potten for å få dette opp å stå, sier Gjønnes.

Les mer om offentlige anskaffelser.

Når det gjelder innovasjon har Norge mye å bidra med gjennom Leverandørutviklingsprogrammet.

BusinessEurope sin arbeidsgruppe for offentlige innkjøp og kontrakter skal i løpet av høsten ha et eget møte med EU-kommisjonen om de nye prioriteringene. Arbeidsgruppen ledes av NHOs advokat Arnhild Dordi Gjønnes.

Les mer om EU-kommisjonens seks prioriterte områder.