Forenkling blir fordyring

Hovedkonklusjonen i en ny rapport om forslag til forenklinger i anskaffelsesreglene er at endringene gir økt tidsbruk og en kostnadsøkning for både oppdragsgivere og tilbydere.

Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto og NHO frykter at det som skulle spare ressurser ender med ren sløsing i offentlig sektor. (Faksimile fra Finansavisen i dag.)

Publisert 01.06.15

Offentlige anskaffelser

NHO har fått PWC til å se på konsekvensene ved endring av anskaffelsesprosedyre. Hensikten med denne rapporten er å vurdere konsekvenser ved innføring av Forenklingutvalgets foreslåtte justeringer i "NOU 2014:4, Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket" - med spesiell vekt på vurdering av kostnader knyttet til enkelte prosedyrer.

Formålet med Forenklingsutvalgets forslag om ny tilbudsprosedyre var å få mer ut av hver offentlige innkjøpskrone. PwC-studien forteller at slik blir det ikke hvis regjeringen gjennomfører det nye forslaget.

Forenklingsutvalget brukte PwC til å gjennomføre en studie om offentlige anskaffelser. NHO besluttet derfor å få PwC til å vurdere og beregne fremtidige konsekvenser knyttet til foreslåtte justeringer av anskaffelsesprosedyre.

Nedslående

Konsekvensene er nedslående. Dette blir dyrere for alle parter. En innføring av en ny prosedyre hvor spørsmålet om forhandlinger avgjøres etter at tilbudene er innlevert, viser seg å ville gi merkostnader for både oppdragsgiver og leverandør. Den utgjør (minimum) 17 prosent for oppdragsgivere og 27 prosent samlet for tilbydere, vurdert mot åpen anbudsprosedyre.

Dersom det deltar fem tilbydere i forhandlingene vil den stipulerte årlig merkostnad øke til hele 44% for oppdragsgivere og 68% samlet for tilbydere.

NHOs Anskaffelseskonferanse 20. mai uttalte professor Tvarnø fra Handelshøyskolen i København, at man ikke måtte se hen til Danmark ved utarbeidelse av offentlige anskaffelsesregler. Bruk anbudskonkurranse ved tradisjonelle anskaffelser og forhandlinger ved innovasjonskontrakter, var hennes råd. Ellers blir det for dyrt!

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077