- Oppdragsgivere har for dårlig kunnskap

- Det legges altfor lite vekt på kvalitet, og for mye på ren innkjøpspris, sier Trond Simarud, daglig leder i Simarud Electronic. Han er ikke imponert over kompetansen til offentlige innkjøpere.

– Hjelpen fra NHO har gitt oss et løft som er veldig viktig for bedriften i offentlige anbudskonkurranser, sier Trond Simarud, daglig leder i Simarud Electronic.

Publisert 01.07.15

– Jeg angrer i dag på at vi ikke meldte oss inn i NHO før. Vi får svært mye igjen for medlemskapet, fastslår Trond Simarud.

Han er daglig leder i Simarud Electronic AS, en familiebedrift som ble etablert i 1972. Den har 13 faste ansatte og holder til i Ski utenfor Oslo. NHO–medlem har bedriften vært de siste fem årene. Det er i påbyggergruppen i Norsk Industri bedriften holder til.

En slik tilhørighet er naturlig når kjernevirksomheten til bedriften er å drive montering på spesialbiler som offentlige virksomheter trenger. Daglig leder Simarud nevner blant annet brannbiler, politibiler og spesialbiler til Statens vegvesen. I tillegg driver de utvikling av egne produkter av typen varsellys til bruk på biltak og sirener.

Les også: Fakta om offentlige anskaffelser

Det offentlige er stor kunde

Simarud anslår at kontrakter med det offentlige står for 80 prosent av omsetningen på 30 – 35 mill. Ofte er bedriften underleverandør til hovedleverandør av ulike typer biler.

– Vi er en solid bedrift, vi satser på kvalitetsprodukter hele veien, og er så avgjort konkurransedyktige på et marked som preges av tøffe tak, poengterer Simarud.

Han kjenner godt til regelverket for offentlige anskaffelser, som han synes er komplisert. Imidlertid får han god hjelp av NHOs kompetanse på offentlige anskaffelser. Den kompetansen benytter han seg av titt og ofte. Og han er svært fornøyd:

– Hjelpen fra NHO har gitt oss et virkelig løft som er svært viktige for bedriften i forbindelse med offentlige anbudskonkurranser.

Les også: Derfor er Tekstilbedriften Protex AS NHO-medlem

For mye vekt på innkjøpspris

Simarud er ikke imponert over offentlige innkjøperes kompetanse. Den er for dårlig, mener han. Det legges altfor lite vekt på kvalitet, og for mye på ren innkjøpspris. Likeledes er deres kunnskap om hva som foregår i markedet, generelt sett mangelfull.

Han opplever oftest at det ikke er kontakt mellom den kjøpende virksomheten og leverandørmarkedet. Tidligere var det mer dialog, men etter alle korrupsjonsavsløringene virker det for Simarud som om innkjøperne har trukket seg tilbake og bort fra markedet.

– Hvordan kan de da vite hva de skal spørre etter, hva som er det beste kjøpet for sin virksomhet, undrer han.

Les mer: Nytt regelverk for offentlige anskaffelser 

– Må få mye større konsekvenser 

Troen på effekten av KOFA er ikke stor hos Simarud.

– I dag er det ikke store konsekvensene av å få en KOFA–avgjørelse imot seg. At KOFA får tilbake gebyrmuligheten endrer ikke dette stort.

– Det må bli mye større konsekvenser av å begår alvorlige feil i en anbuds– og kontraktsammenheng, mener Simarud. 

Les også: KOFA får tennene tilbake

Viktig å fjerne formuesskatten 

Han mener også at det må være mulig å stanse en pågående konkurranse dersom det viser seg at den er beheftet med alvorlige feil. Det er snakk om å få reelle og rettferdige konkurranser, sier han, og:

– Jeg er svært fornøyd med at NHO går hardt inn for å fjerne formuesskatten. 

– Når vi må betale slik skatt og utenlandske konkurrenter ikke, oppstår en konkurransevridning som vi lider av. Og tro ikke at formuesskatten bare har med store, rike kjendiser å gjøre – den rammer aller mest oss som forsøker å få småbedriftene og deres arbeidsplasser til å overleve.

Ønsker du bistand?

Da kan du kontakte NHOs eget team for offentlige anskaffelser på telefon eller e-post fra mandag til fredag kl. 08.00 - kl.16.00. 

Her finner du mer informasjon om tilbudet