Høy terskelverdi dårlig nytt for småbedrifter

En forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. Det er NHOs dom etter at regjeringen hever de nasjonale terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå.

#205

Illustrasjonsfoto, fra workshop om offentlige anskaffelser i Trøndelag.

Publisert 18.08.16

Offentlige anskaffelser, SMB

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Stortinget har pålagt regjeringen å heve de nasjonale tersklene. Begrunnelsen er forenkling.

I dag kom meldingen om at terskelverdien blir hevet fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner.

Stort tilbakeskritt

- Ja, det er en forenkling for innkjøperne og for de faste, gjerne store, leverandørene. Men det gir store utfordringer og er et stort tilbakeskritt for mindre bedrifter som ønsker å delta i konkurranse om å få levere til det offentlige, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

- Vi har jobbet lenge for å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser. Men vi mener terskelverdien på 1,1 millioner er satt for høyt. Små bedrifter vil kunne risikere å aldri komme til forhandlingsbordet, med mindre de er oppdragsgivers foretrukne leverandør.

Under radaren for kontroll

- I tillegg vil de samme kontraktene gå under radaren for kontroll. Dermed er dette ikke et skritt i riktig retning for å få bukt med arbeidslivskriminalitet.