Hvordan sikre valg av seriøse leverandører

NHO har utarbeidet en veileder som offentlige bestillere kan bruke for å velge bort useriøse leverandører, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Arnhild D. Gjønnes

- Det skal ikke være en utfordring å velge seriøse leverandører, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Publisert 21.08.17

Veilederen omfatter avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Den beskriver hvordan offentlige oppdragsgivere skal håndtere kunnskap eller mistanke om klanderverdig adferd knyttet til leverandøren eller tilbudet. Slike uønskede forhold kan være sosial dumping, skatteundragelse, manglende sosialt ansvar eller brudd på miljøbestemmelser, tidligere domfellelser, brudd på konkurransereglene mv. Veilederen viser både til relevante forskriftsbestemmelser og til nyttige eksempler fra praksis.

Det skal ikke være en utfordring å velge seriøse leverandører!

Her er veilederen.

Meld deg på kurs om offentlige anskaffelser med Arnhild D. Gjønnes. 26. september i Oslo