KOFAs fremtid ligger i Regjeringens hender

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har nå behandlet sin siste gebyrsak for ulovlige direkteanskaffelser – med mindre Regjeringen oppfyller det de har ment i opposisjon.

Publisert 16.10.14

Offentlige anskaffelser

Nemlig å gi KOFA gebyrmyndigheten tilbake, og la de fatte avgjørelser med bindende virkning, slik at KOFA ikke bare blir et rådgivende organ.

KOFA fikk hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr 1. januar 2007. Etter at den rød-grønne regjeringen innførte nye regler 1. juli 2012, har KOFA imidlertid bare hatt myndighet til å ilegge gebyrer der kunngjøringen eller kontraktsinngåelsen har skjedd før denne datoen. Nå er det slutt!

Kautokeino kommune fikk det siste KOFA-gebyret på 128.000 kroner for ulovlige direkteanskaffelser. De hadde inngått en IKT-kontrakt som viste seg å ikke ha grunnlag i en kunngjort rammeavtale.

Må handle raskt

I perioden KOFA har hatt myndighet til å pålegge overtredelsesgebyr (2007-2012) har KOFA pålagt 81 overtredelsesgebyr på til sammen over 100 millioner kroner. Dersom det ikke blir endringer i KOFAs myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr, er dette siste saken.

Nå er det domstolen som har fått myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Den har ikke fått inn en eneste klage på dette feltet, men det vil være naivt å tro at ulovlige direkteanskaffelser har forsvunnet med overføring av gebyrkompetansen til domstolen.

NHO mener det bør handles raskt, slik at det ikke fester seg en oppfatning om at tildeling av kontrakter uten konkurranse er greit. 

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350