Mer kunnskap mot arbeidskrim

Kompetansen hos offentlige innkjøpere må styrkes for å unngå arbeidslivskriminalitet. NHO foreslår at det opprettes et anskaffelsesakademi.

Arbeidere jobber på et tak.

Bedre innkjøpskompetanse i offentlig sektor vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Illustrasjonsfoto, Istockphoto.

Publisert 23.06.16

På tirsdag kom Riksrevisjonen med sin dom over hvordan offentlig sektor opptrer som innkjøpere. Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Undersøkelsen om sosial dumping konkluderer med at offentlige virksomheter ikke forhindrer dette godt nok ved egne anskaffelser.

– Både statlige og kommunale oppdragsgivere har behov for bedre kunnskap om hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved egne anskaffelser, påpeker riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

– Det er på høy tid at innkjøpskompetansen i offentlig sektor styrkes. Dette har vi sagt lenge og støttes nå av Riksrevisjonens rapport, sier fungerende avdelingsdirektør Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

NHO har, sammen med LO, KS og Difi og en rekke undervisningsinstitusjoner, foreslått at det opprettes et eget anskaffelsesakademi for offentlig sektor.

Også byggenæringen ser at behovet for mer kunnskap er stort.

– Nå må innsatsen forsterkes og Regjeringen må få fortgang i varslede tiltak. Lav innkjøpskompetanse i kommuner og fylker fører til dårlige valg, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund.

I byggenæringen er dette et så stort problem at mange seriøse bedrifter så å si har mistet hele kundegrunnlaget sitt til useriøse aktører, med arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og organisert kriminalitet som resultat.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077