Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser (NFOA)

NFOA er et diskusjonsforum bestående av deltakere fra offentlig sektor, våre medlemsbedrifter, akademia, advokater og andre relevante aktører på området.

Publisert 17.07.14

Vi legger til rette for en åpen og bred debatt om alle typer saker av betydning innenfor feltet offentlige anskaffelser og dermed søke å bidra til å skape en møteplass for å ta opp til diskusjon viktige utfordringer, problemområder og mulige gode løsninger knyttet til anskaffelsesfaget.

Avholdte møter ( alle PPT legges under hvert tema-møte)