OFFENTLIGE INNKJØP

Enkelhet og forutsigbarhet

- NHO ønsker et enkelt og forutsigbart regelverk for offentlige innkjøp. Det har vi til felles med Bjørn Petter Ulvær i Implement Consulting Group Norway, som skriver om dette i Finansavisen 25. mars, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Faksimile: Finansavisen 1. april 2015.

Faksimile: Finansavisen 1. april 2015.

Publisert 01.04.15

Offentlige anskaffelser

I sitt debattinnlegg i Finansavisen svarer Brubakk følgende:

Vi deltok i det såkalte Forenklingsutvalget, som i juni i fjor la frem sine forslag til enklere regler. Her støttet vi de aller fleste forslagene. Når dette – og de nye EU-reglene – er på plass, håper vi å ha et regelverk som er balansert og tilgjengelig, til glede for både oppdragsgiver og leverandør.

Hvert år brukes det over 400 milliarder kroner i offentlige innkjøp

Hvert år brukes det over 400 milliarder kroner i offentlige innkjøp. Da er det viktig at disse innkjøpene skjer på en måte som sikrer konkurranse, effektivitet, innovasjon og seriøsitet – så forutsigbart, enkelt og billig som mulig. I tillegg må reglene være slik at ikke åpenbare feil og misforståelser gir grunnlag for avvisning på helt unødvendig grunnlag eller rom for kverulanter.
Derfor mener vi at leverandører på forhånd bør vite om prisen og vilkårene de gir i tilbudet skal forhandles eller ikke. Derfor bør innkjøperen bestemme seg for det på forhånd, alt avhengig av hva som skal anskaffes. Det gir størst grad av enkelhet og forutsigbarhet for de som deltar i konkurransen, og oppdragsgiveren nødvendig fleksibilitet.

Forenklingsutvalgets forslag på dette punktet gir imidlertid ikke slik forutsigbarhet for leverandørene. Hvilke prosedyrer man går inn i, skal i dette kunne komme som en overraskelse etter at tilbudet er levert. Vi mener dette vil kunne svekke oppdragsgivers stimulans til å gjøre et forsvarlig forarbeid, og at det med stor sannsynlighet vil medføre økt utbredelse av dårlige konkurransegrunnlag. I tillegg tror vi antallet deltakere i den enkelte konkurranse vil gå ned.

Det er smart å bruke en godt forberedt anbudskonkurranse ved kjøp av hyllevare, fordi dette er raskt, billig og effektivt. Ved mer komplekse anskaffelser, som innovative offentlige innkjøp og intellektuelle tjenester, bør det være forhandlinger. Men dette må være kjent på forhånd.

Forenklings-utvalgets forslag gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet for leverandørene

Da kan også leverandørene, ikke minst de mindre virksomhetene, forholde seg til likest mulig rammer over og under EUs terskelverdier.

Offentlige innkjøp må stimulere til innovasjon. Samtidig må skattebetalernes penger anvendes på beste måte. For samfunnet er det viktig at regelverket motvirker korrupsjon og sikrer at seriøse leverandører leverer til det offentlige. Da må næringslivet ha attraktive og forutsigbare nasjonale konkurranser å delta i.
NHO har utarbeidet et forslag til nye regler hvor oppdragsgivere også ved bruk av åpen anbudskonkurranse har anledning til å avklare mangler ved leverandørens tilbud, samtidig som leverandøren har forutsigbarhet for hvordan prosessen gjennomføres. Nå ligger det på næringsministerens bord å sørge for at forenklinger som kommer samfunnet samlet sett til gode, blir vedtatt.

Finansavisen 1. april 2015, ved Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. 

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350