NHO ønsker sterkere miljøkrav i offentlige anskaffelser

NHO mener offentlige innkjøp kan fremme innovasjon og det grønne skiftet.

Arnhild D. Gjønnes

NHOs anskaffelsesekspert Arnhild D. Gjønnes mener NHOs forslag til miljøkrav i offentlige innkjøp er et kinderegg.

Publisert 10.02.17

- Det er nødvendig å gå lengre enn hva Næringsdepartementet har foreslått, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes. Hun mener NHOs forslag imøtekommer Stortingets anmodning: Det gir oppdragsgivere fleksibilitet, leverandørene må strekke seg etter gode miljøløsninger og det blir et godt miljø for samfunnet.

- Rett og slett et kinderegg.

NHO mener at offentlige anskaffelser kan brukes som et virkemiddel i det grønne skiftet og for å fremme innovasjon.  - Vi mener at det ikke er tilstrekkelig med et «tydelig signal» i form av en «bør»-regel, slik departementet foreslår.

- Vi er enige om at oppdragsgiver må ha en viss fleksibilitet når det gjelder gjennomføringen av miljøkrav i loven og i forskrifter.  NHO støtter derfor departementet i at miljø både kan brukes som minstekrav i kravspesifikasjonen, som kvalifikasjonskrav, tildelingskrav og også kontraktskrav. 

- Dersom oppdragsgiver velger å vekte miljø på annen måte enn som tildelingskriterium, vil ikke kravet om 30 prosent gjelde. Da foreslår vi at innkjøper gir en begrunnelse for hvorfor det vektes mindre eller i det hele tatt ikke vektes som et tildelingskriterium. Den lavere vektingen og begrunnelsen må være en innkjøpsfaglig vurdering som ikke kan overprøves, sier Gjønnes.

NHO foreslår derfor følgende:

  • Der miljø brukes kun som tildelingskriterium, skal miljø som utgangspunkt vektes med minimum 30 prosent. Dersom oppdragsgiver vekter tildelingskriteriet med mindre enn 30 prosent, skal det gis en begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene.
  • Den lavere vektingen og begrunnelsen må være en innkjøpsfaglig vurdering som ikke kan overprøves
  • Det utarbeides en metode for å evaluere miljøkriterier.
  • Bruk av miljøkriterier og evaluering av slike forutsetter kompetanse. Det foreslås derfor at regjeringen bidrar med midler til å realisere et slikt kompetanseløft.