GRATIS KURS - 1. JUNI

Nye muligheter

Hvis du som leverandør vil selge til de over 300 offentlige virksomhetene som benytter e-handelsløsninger, har du nå nye muligheter.

Publisert 18.05.15

Det er et krav fra offentlige virksomheter som i dag mottar elektroniske fakturaer at de skal være i elektronisk handelsformat (EHF). Nå er det mulig å benytte samme infrastruktur (eDelivery – PEPPOL-basert meldingsformidling) og EHF også for kataloger og ordre. Det betyr at terskelen for å starte med e-handel for leverandørmarkedet er vesentlig senket.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til informasjonsmøte mandag 1. juni klokken 10:00 – 14:00. Her vil du få høre mer om hvilke muligheter dette gir og få møte tjenesteleverandører som kan tilby tilknytning til infrastrukturen og bruk av EHF for katalog og ordre.

Informasjonsmøtet er gratis. Meld deg på direkte til Jostein Engen i Difi.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350