Nye regler for offentlige innkjøp

Stortinget vedtar nå ny lov for offentlige anskaffelser. Se hva som blir bra – og hva som burde vært bedre.

Stortinget

Næringskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til ny lov om offentlige anskaffelser. NHO er fornøyd med mye, men ikke alt. (Foto: Stortinget)

Publisert 03.06.16

Offentlige anskaffelser

NHO jubler for at loven i større grad legger til rette for innovative offentlige anskaffelser. Det som ikke er så bra, er at leverandørene ikke nødvendigvis får vite om det blir forhandlinger om tilbudet – før etter at det er levert.

Dette er endringene NHO støtter:

  • Mer innovasjon i offentlige anskaffelser
  • Leverandørutviklingsprogrammet, i regi av NHO, videreføres
  • Det skal lages en stortingsmelding
  • Konkurranse blir en del av formålsparagrafen
  • KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) får ilegge gebyr igjen

Dette er endringer i feil retning:

  • Det skal gjøres en juridisk vurdering om handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører i helse- og sosialsektoren
  • Leverandører må levere tilbud uten å vite sikkert om det blir forhandlinger
  • Ikke uttalt støtte til NHO-forslaget om anskaffelsesakademi
  • Terskelverdier for norske anskaffelser heves – gjør seriøse små bedrifter til tapere

Se flere kommentarer til innstillingen fra Stortingets næringskomité her