Nyhetsarkiv

 1. Blått lys for offentlige anskaffelser

  26. oktober 2017 | Offentlige anskaffelser

  – Nå ser vi resultatet av økningen i terskelverdiene for offentlige kontrakter - markedet for småbedriftene tørker inn, sier NHO-ekspert Arnhild Dordi Gjønnes.

 2. Positive signaler i industrimeldingen

  31. mars 2017 | Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima, Forskning og innovasjon, Offentlige anskaffelser

  – Industrimeldingen inneholder mange gode og konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og flere nye jobber, sier Svein Oppegaard i NHO.

 3. Får gjennomslag for grønne byggeplasser

  7. desember 2016 | Energi og klima, Offentlige anskaffelser, Oslo og Akershus

  En handlingsplan for fossilfrie byggeplasser er ett av flere grønne tiltak i statsbudsjettet. Omsorgsbygg i Oslo var først ute med denne ideen i Norge.

 4. Lær hvordan selge til det offentlige

  30. september 2016 | Offentlige anskaffelser

  Vil du selge til offentlig sektor må du vite at det blir nytt regelverk fra 1. januar 2017. Vi har informasjonsmøter landet rundt.

 5. Høy terskelverdi dårlig nytt for småbedrifter

  18. august 2016 | Offentlige anskaffelser, SMB

  En forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. Det er NHOs dom etter at regjeringen hever de nasjonale terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå.

 6. Nye regler for offentlige innkjøp

  3. juni 2016 | Offentlige anskaffelser

  Stortinget vedtar nå ny lov for offentlige anskaffelser. Se hva som blir bra – og hva som burde vært bedre.

 7. Anskaffelsesjubel - med litt bismak

  3. juni 2016 | Offentlige anskaffelser

  Innovasjon er den store vinneren i ny lov om offentlige anskaffelser. NHO får derimot ikke gjennomslag for ny tilbudsprosedyre.

 8. Et redskap for verdiskaping

  19. april 2016 | Offentlige anskaffelser

  - Når det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes, ventelig til høsten, må vi rette blikket mot de mulighetene som åpner seg, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

 9. Oppjustering av terskelverdier

  12. februar 2016 | Offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar.

 10. Sikrere, raskere og rimeligere rensing av vannbasseng

  2. februar 2016 | Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser, Vestlandet

  Et program for mer innovative offentlige innkjøp, der NHO er aktiv part, bidrar til å utvikle en robot som kan rense drikkevannstunneler.

 11. Krav om lærlinger for å levere til offentlige anskaffelser

  22. januar 2016 | Kompetanse og utdanning, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser

  NHO er fornøyd med at klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) igjen får gi overtredelsesgebyr og at det blir krav til bedrifter om å ha lærlinger, men er skuffet over ny anskaffelsesprosedyre.

 1. 1
 2. 2
>