Nyhetsarkiv

 1. Nominér til Anskaffelsesprisen

  26. august 2016 | Offentlige anskaffelser

  Kjenner du offentlige innkjøpere som fortjener Anskaffelsesprisen 2016? Send inn forslag til Difi.

 2. Høy terskelverdi dårlig nytt for småbedrifter

  18. august 2016 | Offentlige anskaffelser, SMB

  En forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. Det er NHOs dom etter at regjeringen hever de nasjonale terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå.

 3. Nye regler for offentlige innkjøp

  3. juni 2016 | Offentlige anskaffelser

  Stortinget vedtar nå ny lov for offentlige anskaffelser. Se hva som blir bra – og hva som burde vært bedre.

 4. Anskaffelsesjubel - med litt bismak

  3. juni 2016 | Offentlige anskaffelser

  Innovasjon er den store vinneren i ny lov om offentlige anskaffelser. NHO får derimot ikke gjennomslag for ny tilbudsprosedyre.

 5. Et redskap for verdiskaping

  19. april 2016 | Offentlige anskaffelser

  - Når det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes, ventelig til høsten, må vi rette blikket mot de mulighetene som åpner seg, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

 6. Oppjustering av terskelverdier

  12. februar 2016 | Offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar.

 7. Sikrere, raskere og rimeligere rensing av vannbasseng

  2. februar 2016 | Hordaland, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser

  Et program for mer innovative offentlige innkjøp, der NHO er aktiv part, bidrar til å utvikle en robot som kan rense drikkevannstunneler.

 8. Krav om lærlinger for å levere til offentlige anskaffelser

  22. januar 2016 | Kompetanse og utdanning, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser

  NHO er fornøyd med at klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) igjen får gi overtredelsesgebyr og at det blir krav til bedrifter om å ha lærlinger, men er skuffet over ny anskaffelsesprosedyre.

 9. Bidrar til innovasjonsløft

  12. oktober 2015 | Forskning og innovasjon, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser, Statsbudsjettet

  NHO gleder seg over statsbudsjettets nyhet om en bevilgning på over 10 millioner kroner til Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 10. Nye regler til høsten

  19. juni 2015 | Offentlige anskaffelser

  Nytt regelverk for offentlige anskaffelser blir gjennomført tidligst i løpet av høsten 2016. Noen nye bestemmelser kom allerede sist sommer.

 11. Beholder skatteattest

  12. juni 2015 | Offentlige anskaffelser

  Krav til skatteattest i offentlige anskaffelser for over 500 000 kroner blir beholdt. Det er NHO fornøyd med.

 12. Forenkling blir fordyring

  1. juni 2015 | Offentlige anskaffelser

  Hovedkonklusjonen i en ny rapport om forslag til forenklinger i anskaffelsesreglene er at endringene gir økt tidsbruk og en kostnadsøkning for både oppdragsgivere og tilbydere.

 13. - Dårlig signaleffekt

  21. mai 2015 | Offentlige anskaffelser, Offentlige anskaffelser

  Å fjerne plikten om skatteattest og HMS-erklæring i offentlige anskaffelser gir en svært dårlig signaleffekt mot arbeidslivskriminalitet, sa Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune, på NHOs Anskaffelseskonferanse.

 14. – Gull verdt å ha tilgang til NHOs kompetanse

  7. mai 2015 | Offentlige anskaffelser

  – Vi har benyttet oss mye av kunnskapen til NHO, ikke minst når det gjelder offentlige anskaffelser, sier daglig leder i Protex AS, Margrethe Engan Gjære.

 1. 1
 2. 2
>