Informasjon om nytt regelverk offentlig anskaffelse

NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes, har møtt over 700 bedrifter for å informere om nye regler.

Advokat i NHO og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes, og Bernt Nilsen, administerernde direktør, i Norsk Test AS.

Advokat i NHO og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes, og Bernt Nilsen, administrerende direktør, i Norsk Test AS. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth.)

Publisert 07.04.17

Offentlige anskaffelser

En av bedriftene er Datakortet AS. Bernt Nilsen er administrerende direktør og driver Norges største sertifiseringsordning for kunnskap. Det betyr at han verifiserer folks kompetanse, blant annet om de er gode innkjøpere. 

– For oss som bedrift har denne informasjonen vært et kompetanseløft, samtidig som det er viktig at vi oppdaterer våre kriterier etter at reglene er endret. Vi leverer selv mange anbud. 

Han mener det er viktig at både innkjøper og den som leverer tilbudet har et felles språk og forstår kravspekken. Det er en forutsetning for gode innkjøp. 

– Det er mange rundt omkring som ikke definerer seg som innkjøpere, men som tar avgjørelser om innkjøp hver dag. Det er viktig at de har riktig kompetanse derfor har vi opprettet Innkjøpskortet. Dette er et nøytralt sluttbevis som dokumenterer hva du kan, sier Bernt Nilsen i Datakortet AS. 

Så langt har NHO reist rundt i alle fylker og informert  om lag 710 bedrifter om det nye regelverket. 

– At bedriftene er oppdatert på hvilke regler som gjelder kan være det som avgjør om de får anbudet eller ikke, sier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077