Offensiv næringspolitikk fra Mæland

De nye reglene for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. NHO er svært fornøyd med at næringsministeren nå ber offentlige innkjøpere være med på å løse viktige samfunnsutfordringer.

Arnhild D. Gjønnes

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes håper de offentlige innkjøperne følger oppfordringen fra næringsministeren. Foto: Moment studio

Publisert 16.02.17

Statsråd Monica Mæland har sendt brev til 700 offentlige innkjøpere hvor hun ber de ta samfunnsansvar. I brevet blir de offentlige innkjøperne oppfordret til:
- Gjøre seg kjent med markedet og ikke stille strengere krav enn nødvendig
- Gjøre de mindre anskaffelsene kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring
- Vurdere om anskaffelsene kan deles opp i delkontrakter
- Bruke kontrakter som er balanserte og gjerne standardkontrakter

God næringspolitikk

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes roser statsråden for hennes offensive innkjøpspolitikk. - Dette er god næringspolitikk, sier Gjønnes. - Vi er fortsatt kritisk til at terskelverdien for offentlige anskaffelser heves til 1,1 millioner kroner. Men vi er fornøyd med at statsråden understreker betydningen av å legge til rette for at mindre leverandører skal kunne levere anbud til det offentlige. Å dele opp anskaffelsen i delkontrakter kan også gjøre at flere mindre bedrifter kan gi tilbud. Vi håper de offentlige innkjøperne følger næringsministerens oppfordring.

Les hele brevet fra næringsminister Monica Mæland her

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077