Offentlig anbud: NHO advarer politiet

Politiet kjøper hotell- og konferansetjenester for over en halv milliard, men bare de store kjedene får delta. De frittstående hotellene ekskluderes, mener NHO.

#205

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, ønsker en politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i.

Publisert 14.11.16

Allerede i oktober sendte NHO et brev til justisminister Anders Anundsen med krav om at anbudet avlyses, kravene endres og at konkurransen lyses ut på nytt. Anundsen har nå svart at han ikke vil gripe inn.

Flere må få delta

– Vi legger oss ikke opp i hvem som vinner anbudet, men hvem som får delta, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes til Finansavisen.

Hun mener anbudet er utformet på en slik måte at bare de store kjedene får delta. Det ekskluderer om lag 700 frittstående hoteller fra å delta i konkurransen.

– Vi trenger en politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i og konsekvensene av å samle stadig større innkjøpsvolum gjennom sentralisering av innkjøp. På sikt vil det ødelegge hele strukturen i markedet, sier Gjønnes.

Frykter dominoeffekt

NHO frykter at dette blir en norm for innkjøp andre offentlige etater.

– Dette gjelder alle anskaffelser uavhengig av bransje. For politiet gjelder det denne gangen hotelltjenester, men det kan like godt være elektro- eller renholdstjenester, sier hun.

Næringsstrukturen i Norge består i stor grad av små og mellomstore bedrifter som står for verdiskapingen.

– Om man gjør anbudene så store at bare de største har mulighet til å delta, så vil verdiskapingen bli dårligere.

Bufdir et godt eksempel

Gjønnes trekker frem Bufdir som beste praksis på hvordan rammeavtaler om kjøp av hotelltjenester kan gjennomføres. Konkurransen kjøres som parallelle rammeavtaler med adskilt hotellovernatting og kurs- og konferansetjenester.

– Her kan alle delta, store og små og frittstående hotell, Avslutter Arnhild Dordi Gjønnes.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077