Oppjustering av terskelverdier

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar.

Publisert 12.02.16

Offentlige anskaffelser

I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

De viktigste endringene

  • Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til 44 millioner.
  • Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til 1,75 millioner.

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner er uendret.

Oversikt over de tidligere og nye terskelverdiene.

I tråd med tidligere praksis, er de norske terskelverdiene rundet ned til nærmeste 50 000 kroner. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet ned til nærmeste 500 000 kroner.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077