NYTT EU-DIREKTIV

Positivt for norsk næringsliv

Innen april 2016 skal EU-direktivet om offentlige anskaffelser gjennomføres i EU- og EØS-landene. Så snart direktivet kommer på høring vil NHO starte prosessen med å spille inn næringslivets behov.

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes leder arbeidsgruppen for offentlige anskaffelser i BUSINESSEUROPE. Her fra Single Market Forum-konferanse i Roma.

Publisert 18.02.15

I forbindelse med direktivgjennomføringen har EU-kommisjonen, sammen med medlemslandene, gjennomført en rekke konferanser for å avdekke utfordringer og besvare juridiske spørsmål knyttet til implementeringen. Denne rekken av konferanser: Single Market Forum – Towards a strategic implementation of the new EU Public Procurement Direktives – startet i 2014 og avsluttes i mars.

Sikrer medlemmenes interesser

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes i næringspolitisk område har fulgt konferansene for å sikret medlemsbedriftenes interesser. Gjønnes leder arbeidsgruppen for offentlige anskaffelser i BUSINESSEUROPE og ble forespurt om å delta på forrige ukes Single Market Forum-konferanse i Roma.

Hennes budskap til forsamlingen var at en implementering av direktivet alene ikke kan avskaffe barrierene for at næringslivet skal komme inn på markedet. Det avgjørende er hvordan oppdragsgivere praktiserer regelverket. De nye reglene om dialog, oppsplitting i mindre kontrakter, bruk av egenerklæring og elektroniske anskaffelse vil redusere kostnadene for både oppdragsgiver og leverandør.

Positivt for norske bedrifter

- En ensartet gjennomføring av regelverket vil fremme åpning av markedene, gjennomsiktighet, konkurranse og lede til effektiv bruk av offentlige midler, sier Gjønnes.

Hun viser til at det nye direktivet er positivt for norske bedrifter. -EU-direktivet om offentlige anskaffelser vil bidra til å redusere barrierer både hjemme og på det europeiske markedet. NHO vil delta aktivt i høringsrunden og videre bistå medlemsbedriftene med implementering av direktivet, sier Gjønnes.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350