ENKLERE REGLER

Skivebom

Påstanden om at NHO ikke ønsker enklere regler for offentlige anskaffelser er en skivebom, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund presiserer at NHO har vært en pådriver for enklere regler for offentlige anskaffelser.

Publisert 10.09.14

Offentlige anskaffelser

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Det hjelper lite med en innertier når det skytes på feil skive. Påstanden om at NHO ikke ønsker enklere regler for offentlige anskaffelser er en slik skivebom.

Vi heier selvfølgelig på de som nå følger oss i ønsket om enklere regler. Et arbeid NHO har vært en av de viktigste pådriverne for. Nå håper vi at de med den relevante innflytelsen også tar konsekvensen av dette og forenkler reglene.

Behovet for et enklere regelverk er stort

Behovet for et enklere regelverk er stort. Ikke minst for små og mellomstore bedrifter uten spesialkompetanse og virksomheter som sjelden leverer til det offentlige.

Vi deltok i det såkalte Forenklingsutvalget, som i juni la frem sine forslag til enklere regler. Her støttet vi de aller fleste forslagene.

Må vite om prisen skal forhandles

Det er to viktige unntak: For det første mener vi at leverandører bør vite på forhånd om prisen de gir i tilbudet skal forhandles på eller ikke. Det handler om nødvendig forutsigbarhet for bedriftene.

Vi har tillit til at kommunene kan velge prosedyre selv. De kan velge å forhandle, eller de kan velge en klassisk anbudskonkurranse når de mener det er riktig. Det er for eksempel smart å bruke en godt forberedt anbudskonkurranse ved kjøp av hyllevare, fordi dette er raskt, billig og effektivt. Ved mer komplekse anskaffelser, som innovative offentlige innkjøp og intellektuelle tjenester, bør det være forhandlinger. Men dette må være kjent på forhånd.

Ett enkelt poeng er også at da kan leverandørene, ikke minst de mindre virksomhetene, forholde seg til mest mulig like regler over og under EUs terskelverdier. Det er enkelhet. I EU er dessuten den klassiske anbudskonkurransen mest brukt. Den er kjent og standardkontrakter er basert på den.

Vil opprettholde sosiale kriterier

Det andre viktige punktet vi var i mindretall på – sammen med LO, er at vi ønsker å opprettholde sosiale kriterier i offentlige anskaffelser. Det handler om virkemidler som bidrar til at det er seriøse virksomheter som leverer til det offentlige. Det kan for eksempel skje ved å stille krav om lærlingeklausul, skatteattest, hms-erklæring, m.m..

Vi bidrar i en bred samfunnsinnsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, som er et stort problem. Da er ikke resepten å fjerne noe som kan motvirke dette.

Det er selvfølgelig behov for et regelverk. Hvert år brukes det over 400 milliarder kroner i offentlige innkjøp. Det er mye penger. Da er det viktig at disse innkjøpene skjer på en måte som sikrer effektivitet, innovasjon og seriøsitet – så forutsigbart, enkelt og billig som mulig. Slik kan vi få gode innkjøp.

Vi trenger gode regler som sikrer konkurranse på like vilkår

Vi trenger gode regler som sikrer konkurranse på like vilkår, hvor ikke bagatellmessige formalfeil blir avgjørende. NHO gjør et stort arbeid for å gjøre flere i stand til å levere, særlig for små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker blant annet å gjøre det lettere å levere inn deltilbud i store konkurranser. Vi ønsker også en dokumentasjonsdatabase, som kan gjøre det enklere å oppfylle dokumentasjonskrav og -levering. Flere savner anskaffelsesstatistikk. Og hvor er den etterspurte rådgivningstjenesten for kommunale innkjøpere?

Viktig med forutsigbarhet

Det er åpenbart for alle at bedriftene og offentlig sektor fortjener et enklere regelverk å forholde seg til. Vår erfaring er at offentlig sektor gjennomgående blir stadig bedre innkjøpere, til tross for grelle eksempler på det motsatte i DNs Magasinet lørdag 30. august. Forenklinger må komme i tillegg til fortsatt satsing på økt kompetanse i innkjøpsmiljøene.

Det samfunnet trenger, er vesentlig mer innovasjon og en offentlig sektor som møter samfunnsutfordringene med de beste løsningene som næringslivet kan levere. Skattebetalernes penger må anvendes på beste måte. For samfunnet er det viktig at regelverket motvirker korrupsjon og sikrer at seriøse leverandører leverer til det offentlige. Da må næringslivet ha attraktive og forutsigbare nasjonale konkurranser å delta i, slik at formålet med reglene oppnås.

Nå ligger det på næringsministerens bord å sørge for at forenklinger som kommer samfunnet samlet sett til gode, blir vedtatt.

(Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 10. september 2014.)