Vil ha effektive sanksjoner

Mot NHOs ønske ble sanksjonsmulighetene mot ulovlige offentlige innkjøp endret for tre år siden. Siden er ingen offentlige etater bøtelagt for dette.

Bruddene har ikke forsvunnet over natten, selv om ingen blir bøtelagt, understreker NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes. (Faksimile av Dagens Næringsliv i dag.)

Publisert 03.06.15

Håndhevelsesutvalget foreslo i utredning NOU 2010:2 at sanksjonering av ulovlige direkteanskaffelser skulle overføres fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) til domstolen.

NHO var i mindretall og foreslo at KOFA skulle opprettholde sanksjonering av ulovlige direkteanskaffelser. NHO var redd for at overføring til domstolen ville medføre at det ikke kom klager på ulovlige direkteanskaffelser.

- Dette har blitt en realitet. Siden 2012 er det én sak som har gått til domstolen, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, som var medlem av utvalget.

- NHO ønsker effektiv sanksjonering. Siden 2010 har vi jobbet iherdig for å få overført gebyret til domstolen.

Dagens Næringsliv skrev tirsdag [krever innlogging] om Oslo universitetssykehus, der en rapport avslører at halvparten av innkjøpene var ulovlige. I dag [krever innlogging] følger avisen opp, der Gjønnes viser til at trusselen om bøter eller alvorlige reaksjoner ved brudd på anbuds- og innkjøpsregler i praksis ble fjernet i 2012.

Foreslår endring

Regjeringen har nå en høring ute som foreslår at gebyret skal tilbake til domstolen og at KOFA kan kjøre de alvorligste bruddene for domstolen.

- Dette blir effektiv sanksjonering. Dagens regelverk har blitt en sovepute for både oppdragsgivere og leverandører. Leverandørene gidder ikke ta saken, da det ikke er noe incitament for de å klage. Oppdragsgivere vil kun i verste fall få et oppslag i media.

Forslaget som er ute på høring støttes av NHO. Høringsfristen er i august. EU-kommisjonen har i disse dager en omfattende kartlegging av hvorvidt sanksjonsreglene fungerer.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077