Kvinne

Female Future

Satsingen med å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt trekke flere kvinner til privat sektor er et ledd i arbeidet med å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.

2 av 3 Female Future-deltakere har fått tilbud om styreverv, eller blitt forfremmet i løpet av 6 måneder

Nyheter

 • - Viktig med gode rollemodeller

  Det finnes ikke aktiv kjønnsdiskriminering, men det finnes utfordringer, ifølge NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun mener det er viktig med gode rollemodeller.

  8. mars 2014
 • Oppstart Østlandsregionen

  - Female Future er en unik mulighet for å tilegne seg leder- og styrekompetanse og samtidig bygge nettverk, sier Anette Knoph Lerø og Camilla Sorknes. De er to av 29 kandidater som deltok på Østlandprogrammets første samling.

  23. september 2013
 • Stadig flere kvinnelige ledere

  Nye tall fra NHOs medlemsstatistikk viser at det blir stadig flere kvinnelige ledere i næringslivet. Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene ser vi et kraftig hopp i kvinneandelen.

  18. juni 2013
 • Female Future virker

  - Det er ressurssløsing å utnytte kapasiteten til bare halvparten av befolkningen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 29. november feiret NHOs lederutviklingsprogram Female Future 10 år.

  29. november 2013
 • Fylkestinget priset NHO

  NHO Trøndelag er tildelt fylkets likestillings- og mangfoldpris 2013 for sitt aktive arbeid med å få flere kvinner og innvandrere inn i lederposisjoner og styrerommene.

  12. juni 2013

Kontakt

Kjersti Granaasen

Prosjektleder

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856