Female Future - Å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft

Female Future

NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

2 av 3 Female Future-deltakere har fått tilbud om styreverv, eller blitt forfremmet i løpet av 6 måneder

Nyheter

 • Arena Female Future

  Hvor ambisiøs må du være for å bli toppleder? Er du modig nok? Med makt og ambisjoner som hovedtema inviterer vi deg til en effektfull og inspirerende Arena Female Future-dag, 24. november. Meld deg på – nå!

  6. november 2015
 • - Reis ut!

  Det er viktig for norsk næringsliv at flere får internasjonal erfaring, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun mener flere bør jobbe utenlands en periode.

  4. desember 2014
 • Et internasjonalt forbilde

  Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, rangerer NHOs Female Future-program som ett av de ti beste tiltakene i verden for å fremme kvinner i ledelse og styreverv.

  4. mai 2015

Kontakt oss