- Fantastisk at Female Future finnes!

- Det er tøft at NHO Female Future tør å satse på unge kvinner, sier Kine Stirler Alm og Havva Kara.

Kine Stirler Alm, Christian Eek-Jensen og Havva Kara.

Kine Stirler Alm, Christian Eek-Jensen og Havva Kara.

Publisert 16.01.15

Female Future

- Female-Future-programmet styrker deltakernes egenkapital. Programmet er interessant og henger godt sammen, basert på et strukturert samarbeidsprogram mellom bedriftene, NHO og Innovasjon Norge, sier Kine Stirler Alm som er distriktssjef i Adecco Norge.

- Det er fantastisk at Female Future finnes, og at vi er plukket ut av arbeidsgiver for å kunne delta her. Det betyr jo at bedriften ønsker å satse på oss, sier sjef for miljø og ansvarlige innkjøp i Rema 1000, Havva Kara.

- Kort sagt er NHOs Female Future-program er en investering i tid. Vi får vi tilgang på nyttig kunnskap og mulighet til å etablere verdifulle nettverk. Bra for oss og bra for bedriften, sier Kine og Havva.

Retorikk på dagsorden

Denne uken er deltakerne fra Østlandet med på et todagers grunnkurs i retorikk med Retorisk Institutt. Her får de innsyn i 10 retoriske verktøy, gjennom en kombinasjon av teori, eksempler, gruppearbeid og praktiske øvelser.

- Kurslederne fra Retorisk Institutt er svært dyktige og bruker mye tid på hver enkelt deltaker. De gir klare tilbakemeldinger på hva du er god på og hva du bør jobbe mer med. Du må tørre å by på deg selv – da får du mer ut av samlingen, sier Kine og Havva.

Christian Eek-Jensen er en av kurslederne fra Retorisk Institutt. - I løpet av dette todagers kurset får deltakerne tilgang til budskap, argumentasjon, struktur og språklige virkemidler. Dette er sunn fornuft, satt i system - kunsten i å overbevise.

- Folk bruker mye tid på å bevise at de har rett. Som en professor på Blindern så klokt har sagt: I mange politiske debatter bruker ofte debattantene mer tid på å bevise at de har rett, i stedet for å overbevise. Dermed fremstår debatten mer kranglete enn klok, sier Eek-Jensen.

Kort om Female Future

NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Med Female Future satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, og trekke flere kvinner til privat sektor.

Deltakere i NHO Female Future går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene ledelse, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven.

Programmet går over ett år, og er åpent for bedrifter og virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i ledelsen og styrene i bedriftene. I år deltar 79 kvinner fordelt på tre program på Østlandet, Vestlandet og i Midt Norge.

 

Kontakt oss

Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Telefon
48052856