8. MARS

- Viktig med gode rollemodeller

Det finnes ikke aktiv kjønnsdiskriminering, men det finnes utfordringer, ifølge NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun mener det er viktig med gode rollemodeller.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, her fra Årskonferansen Læringslivet. (Foto: Kilian Munch)

Publisert 08.03.14

Female Future

I et intervju med Aftenposten i dag peker adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, på at det i den såkalte glasstakdebatten er veldig viktig å kunne skille mellom hva som er utfordringer, og hva som er kjønnsdiskriminering.

- Det er to forskjellige ting, sier Skogen Lund.

Ifølge en ny studie fra AFF ved Handelshøyskolen i Bergen finner ikke forskere støtte for at usynlige hindre – "glasstak" – bremser kvinners karriereutvikling. Studien, som ble presentert i Aftenposten fredag, sier at bare barnefødsler bremser kvinners karriere.

NHO-sjefen liker ikke at det er så få kvinnelige toppsjefer i norsk næringsliv: - Dette liker vi ikke. Jeg er overbevist om at det ikke skyldes at kvinner ikke kan, så da er spørsmålet om de vil, sier hun til Aftenposten. 

I Dagsavisen peker Skogen Lund på viktigheten av gode rollemodeller. Og det viktigste like­stillingsspørsmålet:

– At alle skal ha like muligheter. Men det er ikke det samme som at alle skal være like eller at resultatet alltid blir likt.

Hun mener det er en tilfeldighet at rollene som statsminister, finansminister, LO-sjefen og NHO-sjefen er besatt av kvinner samtidig, men at det ikke er tilfeldig at det er mulig: - Det som kjennetegner hvor langt vi er kommet i likestillingen er at ingen lenger ser på dette som noen kuriositet. Det er blitt normalt.

NHOs kvinnesatsing
Female Future er NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Programmet tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet.

Programmet kan vise til gode resultater: 2 av 3 tidligere Female Future-deltakere har innen et halvt år etter kursets slutt enten fått tilbud om styreverv og eller blitt forfremmet.