Næringslivet vil ikke gå glipp av de beste kvinnene

Derfor arrangerer NHO Female Future

NHO satser på Female Future for at norsk næringsliv skal få optimalt utbytte av kompetansen i bedriftene.

Publisert 04.09.13

Female Future

Female Future er viktig for å utnytte kompetansen kvinner har

Mange bedrifter har kvinnelige ledere med potensial til å ta utfordringer på høyere nivåer og i styret.

Female Future bidrar til at bedriftene ikke går glipp av dette potensialet.

I mange tilfeller er formell kompetanse på styrearbeid det som skal til for å sikre kvinnelige ledere styreplass. Trening i retorikk og nettverksbygging kan være med på å sikre at flere dyktige kvinner tar utfordrende lederstillinger.

- Female Future er viktig for å utnytte den høye kompetansen vi har i den kvinnelige delen av befolkningen. De er dessverre underrepresentert i ledelsen i næringslivet. Vi vet at kvinner kan og vil og etter hvert har vel så god utdannelse som menn. Vi trenger å løfte denne gruppen opp og få dem inn i ledende posisjoner, sier NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund.

Female Future er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Bakgrunnen for det første programmet i 2003 var den norske lovregelen om at 40 prosent av styremedlemmene i børsnoterte selskaper måtte være kvinner. NHO ønsker å styrke kvinnelige leders kompetanse for å sikre norske bedrifter tilgang på de beste styrekandidatene.

- Med Female Future ønsker vi å mobilisere talenter i våre medlemsbedrifter, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Vi legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelsen og styrene, sier prosjektleder i Female Future,  Kristina Jullum Hagen.

For den enkelte deltaker betyr programmet ledertrening, formell styrekompetanse og tilgang til et unikt nettverk på tvers av bransjer.

Female Future er en del av NHOs strategi for å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet, for å sikre bedriftene den beste kompetansen.  NHO arrangerer også Global Future.