Mer mangfold i næringslivets ledelse

Dette er Female Future

Female Future er NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Programmet tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet.

Female Future

Publisert 25.06.15

Female Future

2 av 3 tidligere Female Future-deltakere har innen et halvt år etter kursets slutt enten fått tilbud om styreverv og eller blitt forfremmet.

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp".

Krevende program

Programmet varer ett år, og tas normalt ved siden av vanlig jobb. Samlingene utgjør til sammen 12 dager i løpet av året.

Deltakerne går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene ledelse, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven. Kurset avsluttes med eksamen.

Interesserte bedrifter må søke om opptak til Female Future, og NHO vil foreta den endelige utvelgelsen av deltakere.  Deltakerbedriftene peker selv ut kandidater de ønsker skal søke. Kandidatene søker personlig. 

Populært tilbud

NHO har tilbudt det populære lederutviklingsprogrammet siden 2003. Hittil har omtrent 1500 kvinner fra over 750 virksomheter deltatt.

I 2015 tilbys Female Future i landsdelene Østlandet og Vestlandet.