Utvikler ledere for næringslivet

52 deltakere fra Trøndelag og Østlandet fullfører denne uken NHOs program for å styrke kvinners leder- og styrekompetanse, Female Future.

Ingunn Lysaker Norbom, kommersiell direktør i MSD og Kari Sollie, prosjektsjef i Veidekke Eiendom AS.

Publisert 27.05.14

Female Future

- Det er supert at NHO tilbyr Female Future. Kompetansen vi opparbeider gjennom dette programmet er verdifull - både for oss og for bedriftene vi jobber i, sier Ingunn Lysaker Norbom og Kari Sollie. De er i dag med på siste samlingen i Female Future-regi for sitt kull.

En klar investering i tid
Begge har mange år i arbeidslivet bak seg og har deltatt på flere program for lederutvikling. – Erfaring fra tidligere lederkurs gjorde oss i utgangspunktet skeptisk til tidsbruken da vi fikk tilbudet.  Derimot har disse 12 månedene i Female Future-regi  definitivt vært en investering i tid, sier Ingunn Lysaker Norbom og Kari Sollie. 

NHOs Female Future-program går over 12  måneder og består av tre moduler; lederutvikling, styrekompetanse og retorikkurs.

Nyttig kompetanse på mange felt
- Styrearbeidkompetansen har vært avgjørende for meg. Hva må vi som ledergruppe være bevisst på, hva kan vi gjøre annerledes og hvordan kan vi bli bedre, sier Ingunn Lysaker Norbom, kommersiell direktør i MSD.

Norbom har i løpet av Female Future-programmet fått ny lederstilling, i samme firma. MSD er nå omorganisert og mellomlederne er kuttet. - Jeg fikk stillingen jeg ønsket meg, sier hun.

Hun viser til at programmet har bidratt til refleksjon og bevisstgjøring i forhold til lederrollen.  - Jeg har også tilegnet meg kunnskap innen retorikk. En verdifull kunnskap, både i foredragsammenheng og i debatter, sier Norbom.

Tar med seg kompetansen rett inn i styrerommet
- Her er så mange kunnskapsrike og engasjerte deltakere som mener så mye. Jeg elsker det, sier Kari Sollie som er prosjektsjef i Veidekke Eiendom. Det er en utfordrende gjeng bestående av blant annet gründere, advokater, forskere og ingeniører. Spekteret er stort, men samtidig har vi mye til felles, sier hun.

Gjennom Female Future-kurset har jeg blant annet opparbeidet realkompetanse på styrearbeid, noe som både er verdifullt for meg, for bedriften og godt å ha på CV'en. Styrekompetansen jeg opparbeidet meg i løpet av disse fire månedene kan jeg ta med rett inn i styrerommet og er direkte overførbar til jobben min, sier Sollie.

- Å lære ledelse er bevisstgjøring, noe alle kan ha godt av.  Det er viktig å stille spørsmålet: hvem er jeg, hvordan er jeg som leder, hvem er jeg og hva vil jeg bruke dette til i veien videre, sier Sollie.

Tar Female Future med videre
Norbom og Solli viser videre til at programmet også har bidratt til verdifull nettverksbygging. - Det er flott å kunne diskutere problemstillinger med deltakerne - som hverken er venn, kollega, eller familie. Da er det er lettere å motta ærlige tilbakemeldinger og kunne gi ærlige svar, sier Norbom og Sollie. - Female Future-gjengen besitter utrolig mye kunnskap og engasjement, på tvers av bransjer. Problemstillingene er like, uavhengig av bransjer. Det å være leder er universelt, sier de.

Avslutningsvis sender de en stor takk til sine arbeidsgivere. - Det er fantastisk få muligheten til å delta på Female Future-programmet. Selv om vi nå er ferdig med samlingene vil vi bruke nettverket videre i jobbsammenheng, og ha stor nytte av det, sier Norbom og Sollie.

Female Future-programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelsen og styrene.

Utvikler ledere for næringslivet
- Female Future er viktig for å utnytte den høye kompetansen vi har i den kvinnelige delen av befolkningen. De er dessverre underrepresentert i ledelsen i næringslivet. Vi vet at kvinner kan og vil og etter hvert har vel så god utdannelse som menn. Vi trenger å løfte denne gruppen opp og få dem inn i ledende posisjoner, sier NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund.

Female Future er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Bakgrunnen for det første programmet i 2003 var den norske lovregelen om at 40 prosent av styremedlemmene i børsnoterte selskaper måtte være kvinner. 

- Gjennom programmet mobiliserer vi talenter i NHOs medlemsbedrifter, gir dem utviklingsmuligheter og skaper møteplasser, sier prosjektleder i Female Future, Kristina Jullum Hagen.

NHO planlegger å lyse ut neste kull i midten av juni, med søknadsfrist i august og oppstart i september, sier Jullum Hagen. Nærmere informasjon om dette kommer på NHOs nettside.

Kort om NHOs Female Future-program
NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

To av tre Female Future-deltakere har fått tilbud om styreverv, eller blitt forfremmet i løpet av 6 måneder.

 

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv og kompetanse

kristina.jullum.hagen@nho.no
Telefon
23088134