Graduation-time!

13. oktober mottok femtiseks kenyanske Female Future-deltakere sine kursbevis i Nairobi. - Programmet har gått over ett år, og jubelen stod i taket denne dagen, sier Kari Minge i NHO.

Graduation day i Nairobi. Rita Brokstad, Innovasjon Norge, og Kari Minge, NHO, sammen med to Female Future-deltakere som er ansatte ved den Norske ambassaden i Kenya. Foto: NHO

Graduation day i Nairobi. Rita Brokstad, Innovasjon Norge, og Kari Minge, NHO, sammen med to Female Future-deltakere som er ansatte ved den Norske ambassaden i Kenya. Foto: NHO

Publisert 31.10.17

Female Future, Næringsutvikling i sør

- Den kenyanske arbeidsgiverforeningen, Federation of Kenya employers (FKE) er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser de på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor, sier Kari Minge.  

- Den kenyanske versjonen av Female Future har tilsvarende innhold som det norske programmet. Nettverksbygging, retorikk, styrekompetanse og ledertrening står på dagsorden, sier hun.

- Tilsvarende program kjøres også i Tanzania og Uganda. 20. oktober mottok to kull Female Future-deltakere sine kursbevis i Uganda. Daglig leder i NHOs medlemsbedrift Lenas Helsepersonell og tidligere Female Future-deltaker, Lena Maria Owrum Vonka, deltok som key-note speaker på konferansen i Kampala.  

 

Kontakt oss

Kari Minge

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

kari.minge@nho.no
Mobil
92616081