NHO-rapport er grunnlag for nytt studium

Hvordan kan bedrifter oppnå kjønnsbalanse i ledelsen? Anne Grethe Solbergs forskningsrapport "Fra ord til handling" danner grunnlag for nytt studium ved School of Management.

Anne Grethe Solbergs forskningsrapport danner grunnlag for nytt studium ved HiOA. Foto: HiOA

Anne Grethe Solbergs forskningsrapport danner grunnlag for nytt studium ved HiOA. Foto: HiOA

Publisert 20.04.17

Female Future

Kvinner i ledelse - rapport

Hvilke tiltak kan gi en bedre fordeling av kvinner og menn i lederstillinger? I studiet "Kjønn og ledelse" får deltagerne kunnskap om hva kjønn betyr i organisasjon og ledelse. I tillegg lærer du hvilke konkrete virkemidler som kan bidra til kjønnsbalanse i arbeidslivet.

Studiet er forskningsbasert og spesielt rettet mot HR- og strategipersonell og ledere i alle typer bransjer.

Søknadsfrist 1. mai 2017.

Følgende temaer blir berørt:

  • tiltak som sikrer kjønnsbalanse
  • argumenter for å oppnå kjønnsbalanse
  • perspektiver på kjønnsforskjeller
  • årsaker til kjønnsubalanse

Fakta

  • 10 studiepoeng
  • samlingsbasert over ett semester
  • oppstart høst 2017
  • søknadsfrist 1. mai 2017

Les mer: School of Management 

Les også: Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen 

Kontakt oss

Kari Minge

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

kari.minge@nho.no
Mobil
92616081