Ny runde med NHO Female Future

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå nye deltakere til Female Future-programmet. Søknadsfristen er 8. januar 2017.

Publisert 04.11.16

Female Future

Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften vil satse på. NHO ønsker å legge til rette for at bedriftene kan videreuvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i styrer og lederposisjoner.

Programmet er finansiert av NHO og Innovasjon Norge.

NHO Female Future 2017 - søknadsskjema

Mål for NHO Female Future

 • Tilrettelegge for at næringslivet oppleves attraktivt for kvinner.
 • Øke andelen kvinner i beslutningsprosessene, i ledelse og i styrer generelt.
 • Engasjere bedriftslederne til å være pådrivere for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.
 • Tilrettelegge for at arbeidsrelatert ansvar kan kombineres med familieansvar.

Hvem kan delta?

Det er bedriftene som rekrutteres inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut kandidater med potensialet for lederoppgaver og styreverv. Bedriftene har mulighet til å søke med inntil to deltakere. Når bedriften har valg sin(e) kandidat(er), er det kandidaten selv som søker om deltakelse i programmet.

Hvordan involveres bedriftene?

Bedriftene som deltar i Female Future må sette seg mål for deltakelse i programmet. Målene knyttes til arbeidet for å få flere kvinner i lederposisjoner, i styret og mål for de utvalgte talentene. Deltakerne i Female Future skal også sette seg mål for sin deltakelse i programmet.

Tidsplan

 • 17. mars: Bli kjent og introduksjon til programmet.
 • 21. - 22. mars: Ledersamling 1 med AFF
 • 11. april: Basisgruppesamling (ettermiddag/kveld) 
 • 10. - 11. mai: Retorikkurs
 • 7. - 8. juni: Ledersamling 2 med AFF
 • 24. august: Basisgruppesamling (ettermiddag/kveld)
 • 5. - 6. september: Styrekompetanse med BI
 • 4. - 5. oktober: Styrekompetanse med BI
 • 31. oktober: Innlevering av eksamen/prosjekt
 • 7. november: Basisgruppesamling (ettermiddag/kveld)
 • 15. november: Arena Female Future 
 • 16. - 17. november: Ledersamling 3 + avslutning

Deltakeravgift

Programmet koster 35 000 kroner per deltaker. I tillegg kommer eventuelle reiseutgifter og overnatting i forbindelse med samlingene.

Hvordan søke?

 1. Kandidaten(e) som bedriften velger må fylle ut dette søknadsskjemaet.
 2. Søkeren sender inn søknad via lenken på NHOs nettside
 3. Søkeren må sende CV og kort motivasjonsbrev til: kari.minge@nho.no
 4. Søknadsfrist er 8. januar 2017

I motivasjonsbrevet ber vi deltagerne om å reflektere rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan kan Female Future-programmet være nyttig for deg?
 • Hva motiverer deg til å delta i Female Future-programmet?
 • Hvordan kan du bidra i gruppa?

Vi ønsker din bedrift velkommen til å søke NHO Female Future. Søkere får tilbakemelding om de er valgt ut til å delta i programmet innen 31. januar 2017.

 

Kontakt oss