- Å besvare spørsmål fra deltakerne kan være en øyeåpner

- Flerkulturelle ansatte er en berikelse for et globalt selskap, sier Christine Grung, HR Manager i Aker Solutions, som er regional samarbeidspartner for NHOs Global Future-program i Hordaland.

Fra venstre: Belen V. Birkenes, QA Area Manager, Quality Assurance (Spania), Christine Grung, HR Manager (Norge),  Hiwa Målen, Project Manager (Kurdistan) og Hangyu Liu, Technical Training Coordinator (Kina).

Fra venstre: Belen V. Birkenes, QA Area Manager, Quality Assurance (Spania), Christine Grung, HR Manager (Norge),  Hiwa Målen, Project Manager (Kurdistan) og Hangyu Liu, Technical Training Coordinator (Kina).

Publisert 09.03.15

Global Future

Flere av lederne i Aker Solutions har hatt mentorroller for Globale Futures deltakere. Konsernet har bidratt økonomisk og ansatt flere av programmets deltakere.

Kunnskapsdeling

Vi har spurt Christine Grung om hvorfor de velger å bruke tid og ressurser på NHO Global Future-programmet.

- I rollen som samfunnsaktør er det viktig for Aker Solutions å bidra, i tillegg får vi tilført kompetanse om nye kulturer gjennom deltakelse i programmet. Personlig ser jeg på dette som en mulighet for å dele kunnskap og selv få utvikle meg ved å bli kjent med deltakeren og det han/hun har fokus på. Det er både spennende og med stor grad av respekt at vi sier ja til å bli invitert inn i en annens liv på denne måten, sier Grung.

Global Future - et fremtidsrettet prosjekt

- Som mentor i prosjektet, eller ved å delta på informasjonsmøter med deltakerne, kan medlemsbedriftene selv erfare hvilke ressurser Global Future besitter. Mange av deltakerne kan være en berikelse for flere selskaper og spesielt de selskapene som har samhandling med andre kulturer eller som har ansatte fra ulike deler av verden. Å bli bevisst på egen norsk atferd gjennom å svare på spørsmål fra deltakerne kan være en øyeåpner for mange, sier hun.

Nyttig begrepsavklaring

Som flerkulturelle arbeidstakere har både Hiwa Målen, Belen V. Birkenes og Hangyu Liu blant annet erfart at det "å kikke på" har ulik betydning i ulike kulturer.

- I Norge betyr det at hvis du blir bedt om "kikke på" en sak til et møte, er forventningen at du leser, noterer, gjør deg opp en mening og ferdigstiller en presentasjon til møtet, forteller Målen, Birkenes og Liu.

- I andre kulturer oppfattes beskjeden mer bokstavelig. Du tar en kikk på papirene og det er det. Det er sjelden de som blir spurt om "å kikke på" kommer med motargumenter til et notat fra en overordnet. Denne type læring er viktig - både for norske og flerkulturelle bidragsytere i arbeidslivet, sier de.

Kort om Global Future

Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Programmet skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. Programmet er landsdekkende og gjennomføres av NHOs regionkontorer.  

Kontakt oss

Elisabeth Jebsen Marek

Prosjektleder

NHO Hordaland

elisabeth.jebsen.marek@nho.no
Mobil
90556501
Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856