Dette er Global Future

Global Future var NHOs talentprogram for å mobilisere flerkulturelle personer med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Hovedmålgruppen var førstegenerasjons innvandrere, men også personer født i Norge med innvandrerbakgrunn kan søke.

HKH Kronprins Haakon

Bilde fra da HKH Kronprins Haakon deltok på konferansen Arena Global Future i april 2013

Publisert 04.09.13

Talentprogrammet skulle favne både ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse.

To av tre som deltar på Global Future har hatt bevegelse i sin karriére etter programmet.

Global Future startet som et pilotprosjekt i NHO Agder I 2006. Programmet var landsdekkende, og ble organisert av NHOs regioner. Global Future var resultatet av et samarbeid mellom NHO og Innovasjon Norge, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Nærings- og handelsdepartementet (NHD), direktoratet IMDI, fylkeskommuner, organisasjoner og flere bedrifter.

Siden oppstarten har rundt 500 personer fra over 100 land deltatt.

Bakgrunnen for talentprogrammet var NHOs målsetting om å skaffe bedriftene og næringslivet tilgang på den beste kompetansen. NHO mener at innvandreres arbeidskraft og kompetanse er en ressurs. I næringslivet er 14,5 prosent av arbeidstakerne innvandrere.

Global Future bidro til at bedriftene ikke gikk glipp av det potensialet mange innvandrere har for å ta utfordringer på høyere nivåer og i styrer. I tillegg bidro programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen.