Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er flerkulturelle personer med gode norskkunnskaper, som er ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Hovedmålgruppen er førstegenerasjons innvandrere.

Publisert 04.09.13

Deltakerne må:

  • beherske norsk språk
  • ha gjennomført høyere utdanning
  • ha evne å ta til seg undervisning på universitetsnivå
  • ha oppholdstillatelse 

Deltakerne bør:

  • framstå som gode rollemodeller for andre med innvandrerbakgrunn.
  • ha kompetanse som arbeidslivet i den aktuelle regionen har behov for.

Programmet krever aktivt engasjement. Deltakere må derfor ha klarsignal fra arbeidsgiver/NAV for å bruke tid på programmet.